NYHET - MÄSSA

TMF samt drygt 900 utställande företag fyller mässhallarna på Nordbygg

Mässan Nordbygg - samhällsbyggnadsbranschens främsta mötesplats i Norden – är igång efter fyra års uppehåll. Under fyra dagar fyller 930 utställande företag mässhallarna och visar upp sina senaste produkter, lösningar och tjänster. Till det kommer seminarier och och evenemang för olika områden. TMF finns på plats med egen monter. Under den inledande pressträffen presenterades några tydliga teman för veckan – innovation, energieffektivitet, minskad klimatpåverkan, materialets påverkan och återbruk.

27 april 2022
Nordbygg
Foto: TMF

– Nu händer det på riktigt, äntligen. Så inledde projektchef Peter Söderberg pressträffen på Nordbygg 2022.

Nordbygg 2020 blev som bekant inställt och därmed är det fyra år sedan branschen samlades under Norra Europas absolut största mässa för bygg och fastighet. Runt 930 utställande företag har samlats och fyllt upp alla tre mässhallarna på Stockholmsmässan i Älvsjö. Av dessa utställare är cirka en tredjedel nya, vilket kommer att prägla mässan och göra den till en ny upplevelse för alla de tiotusentals besökare som väntas de kommande fyra fullspäckade dagarna.

Bland utställarna finns också runt 300 utländska företag. Det internationella intresset för Nordbygg har växt kontinuerligt under många år och i år är det större än någonsin.

– Bland nyheterna kan nämnas att Nederländerna och Turkiet är nya utställare med landsmontrar som samlar aktörer från de länderna som vill göra ett insteg på den skandinaviska marknaden och väljer Nordbygg för att göra det, sade Lina Hann, projektchef.

Projektcheferna lyfte också fram Nordbyggs roll som neutral branschaktör. Därmed kan man skapa gränsöverskridande samarbeten så som den största kvinnliga nätverksträffen någonsin i svensk byggsektor samt inte minst det stora antalet seminarier och föredrag som bidrar till kompetensutvecklingen i branschen.