NYHET - TRÄHUS

"Småhusbyggandet måste öka om utbudet ska komma ikapp efterfrågan"

Prognosen för påbörjade småhus för 2020 ligger kvar oförändrat på 9 500 - en prognos som även gäller för 2021. Det låga småhusbyggandet orsakas alltjämt av brist på tomtmark, kreditrestriktioner samt ett oförutsägbart regelverk. För flerbostadshus med stomme av trä minskade orderingången med 16 procent under första halvåret. Prognosen för leveranser de kommande 12 månaderna är dock positiv Det visar årets andra Trähusbarometer, som innehåller statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

15 september 2020
trähusbarometer
Foto: TMF

TMF:s prognos för påbörjade småhus baseras på statistik från SCB och på den allmänna orderingången i branschen. För första halvåret 2020 var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 3 044 ordinära småhus, en minskning med 1 procent jämfört med första halvåret 2019.

Enligt Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF, är det största problemet idag bristen på tomtmark och byggrätter, tätt följt av kreditrestriktioner och ett godtyckligt regelverk för bygglov och överklaganden.

- Bristen på tomtmark och byggrätter för framförallt enfamiljshus är ett stort problem som vi ser att kommuner idag inte kan hantera och där krävs en attitydförändring. Vi måste förhålla oss till invånarnas boendepreferenser och önskemål.

- Vi håller fast vid den kritik vi tidigare riktat mot bankernas orimliga stresstester och Finansinspektionens kreditrestriktioner som är för många eller för hårt tillskruvade. Vårt grannland Finland sänkte just sitt krav på kontantinsats och det borde också Sverige göra omgående. Därutöver måste regelverket måste vara brett politiskt förankrat, långsiktigt och förutsägbart, säger Gustaf Edgren.

Uppgång för flerbostadshusbyggande i trä
Enligt TMF:s statistik levererades under första halvåret 2020 totalt 2 410 lägenheter med stomme av trä, en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2019. Orderingången under första halvåret 2020 var 2 461 lägenheter, en minskning med 16 procent jämfört med första halvåret 2019.

Prognosen för perioden juli 2020 till juni 2021 är 5 225 påbörjade lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä.

- Om vi ska klara av att möta behov och efterfrågan på rimliga villkor och samtidigt bygga hållbart måste den industriella tillverkningen ges bättre förutsättningar. Det behövs ett enhetligt tolkat regelverk, fler byggrätter till fler byggherrar och detaljplanerad mark att sätta husen på helt enkelt, avslutar Gustaf Edgren.

Läs hela Trähusbarometern i bifogad fil eller via tmf.se/trahusbarometern.
Nästa Trähusbarometer publiceras i mars 2021.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även prognoser som baseras på information från husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik.
TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus, vars andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 75 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.