WEBBWORKSHOP: Klimatberäkning med BM (KLiv På)

TMF:s utvecklingsprojekt KLivPå Småhus bjuder in till webbworkshopen Klimatberäkning med BM - inriktning småhustillverkare.

Om workshopen
Workshopens syfte är att vara ett startskott för arbete att ta fram en klimatberäkning och ge en grund till klimatberäkningar. Workshopen består av tre delar där den första delen beskriver marknadens drivkrafter och ger en bakgrund. För denna del är målgruppen bred tex ledningsgrupp, projektchefer osv. Den andra delen fokuserar på BM och hur en beräkning genomförs. För att kunna delta på denna delen krävs att deltagarna har laddat ned BM på sin dator. Den sista delen är en diskussion kring hur man kan gå vidare.

Anmälan
Anmäl dig via följande länk.
Max antal deltagare: 20 personer, först till kvarn.
Länk skickas till anmälda någon dag innan workshopen.

Om Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM
Det finns ett stort behov av kunskap om byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för att kunna nå netto noll till 2045. Tidigare har klassningssystem som Miljöbyggnad inkluderat klimatpåverkan från byggnation och nu ställer även upphandlare och lagstiftare liknande krav. Därför kommer många som saknar erfarenhet av livscykelanalyser nu att behöva arbeta med klimatredovisning av byggnader. Det ställer krav på enkla verktyg och metoder. Ett hjälpmedel som uppfyller dessa krav är verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) som sektorn gemensamt har utvecklat. Det finns i en kostnadsfri version med manuell inmatning av mängder och en betalversion som kraftigt förenklar processen att ta fram en klimatberäkning.
För mer information och nedladdning, gå till ivl.se/bm.

Om KLivPå Småhus
Utbildningen är en del av TMF:s projekt KLivPå Småhus, läs mer på besma.se. Inom projektet samarbetar Fiskarhedenvillan, Derome och Trivselhus med KTH och IVL i arbetet med att utveckla kvalitetssäkrade och effektiva arbetssätt för att analysera av klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (klimat LCA). Just nu är företagen i startgroparna för att genomföra fallstudier inom sin organisation