Trähusdagarna 2019

- för modernt trähusbyggande i hållbar utveckling

Välkommen till Trähusdagarna 2019! Trähusdagarna riktar sig till dig som är inköpare, tekniker, leverantör, konsult eller entreprenör i trähusbranschen och det är 19:e året i rad som eventet arrangeras. Dagarna är förlagda till Elmia i Jönköping med boende och middag på Scandic Elmia.

 Syfte

Syftet med Trähusdagarna är:

  • att sprida information om branschrelaterad forskning, produktutveckling, byggregler etc.
  • att ge konstruktörer kunskap att projektera en byggnad med avsedd funktion och kvalitet.
  • att ge inköpare i trähusbranschen en vidareutbildning i produktkännedom. Det finns många faktorer som påverkar det bästa köpet, t ex kvalitet, logistik och naturligtvis priset.

Målgrupp

Inköpare och tekniker i trähusbranschen, branschens leverantörer, konsulter och entreprenörer

Innehåll

Årets fokusområden är:

  • Brand
  • Energi & Miljö
  • Trä & fukt
  • Utformning – funktion & tillgänglighet

Minimässa

Intresserade företag är välkomna att ställa ut på en minimässa. 
Kontakt: eva.malmqvist@ri.se

Anmälan & program

Länk till anmälan
Detaljerat program finns till höger eller via eventsidan tmf.se/trahusdagarna2019.

Arrangörer
Trä- och Möbelföretagen, TMF, och RISE samverkar i teknik- och regelverksfrågor samt kompetensutveckling. Det är 19:e året i rad som det anordnas temadagar om produkter, system, regelverk m.m. för trähusbranschen. Sedan 2014 är även Vinnväxt-miljön Smart Housing Småland medarrangör.