SFDK

SFDK – Svensk Fönster & Dörr­kontroll - är fönster- och dörrindustrins egen kvalitetsmärkning. Ett bransch­gemensamt system för godkän­nande av fönster och ytterdör­rar på den svenska marknaden.

Europeisk standardmärkning innebär inte med automatik att produkten tål nordiskt klimat eller stämmer med svenskt miljö­arbete. SFDK-märkningen är allt i ett – den bygger på europastandarder för beräkning och provning av en produkts egen­skaper men med produktkrav specialanpassade för vårt klimat.

SFDK-märkning underlättar kommunikationen mellan före­skrivare, beställare och tillverkaren av produkten. Märkningen ger vägledning i valet av fönster och dörrar oavsett om produkterna ska sitta i ett blåsigt höghus eller en villa i ett isigt Karesuando. Klas­sificeringstabellerna är ett smidigt hjälpmedel för att ringa in de krav som ställs på olika funktioner. Exempel på obligatoriska krav för funktionsegenskaper är: lufttäthet, regn­täthet, värmeisolering. Exempel på tilläggs­egenskaper är brandmotstånd och ljudisolering.

Kategori A = entrédörr
Kategori B = varmförrådsdörr
Kategori C = kallförrådsdörr