Den svenska trä- och möbelindustrin

Den svenska trä- och möbelindustrin omsätter drygt 87 miljarder kronor och sysselsätter närmare 32 000 personer. Bland TMF:s medlemmar finns företag som tillverkar hus, bygginredning eller inredning och möbler.
Nedan får du en övergripande bild av vår industri - via siffror från SCB samt SNI-koderna 16.2 Träindustrin (exklusive sågade trävaror) samt 31 Möbelindustri. Siffrorna som visas (2021 eller 2022) är de senaste som SCB har publicerat.
Materialet kan laddas ner. 
Nästa uppdatering sker i maj 2024.

Källa: SCB, SNI 16.2 Träindustrin (exkl sågade trävaror) samt SNI 31. Möbelindustrin.

 

Aktuell statistik