Korttidsarbete

Foto: Andrew Neel/Unsplash

Korttidsarbete innebär att ett företag minskar personalens arbetstid med stöd av ett kollektivavtal. I praktiken innebär det att staten, arbetsgivare och arbetstagare delar på kostnaden för den nedsatta arbetstiden utifrån en given nyckel.

Den speciella lag som möjliggjorde korttidsarbete under pandemin har upphört. Nu gäller ordinarie lagstiftning,
Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid

Nivå Arbetstids-
minskning
Löne-
minskning
Arbetsgivare Staten Arbetsgivarens
minskade
lönekostnad
1. 20 12 % 1 % 7 % -19 %
2. 40 16 % 11 % 13 % -29 %
3. 60 20 % 20% 20 % -40 %

Tanken med lagstiftningen är att företag som har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter påverkade av påtagliga externa händelser som inte kunnat förutses eller undvikas, ska kunna söka finansiellt stöd för lönekostnader kopplade till tillfälliga permitteringar.

Företag som inte är i karens och uppfyller följande kriterier kan under vissa förutsättningar få stöd enligt den permanenta lagen:

 • Företaget har ekonomiska svårigheter som är tillfälliga, allvarliga och orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll. Stödet är till för företag som är långsiktigt konkurrenskraftiga och har drabbats av tillfälliga och övergående, allvarliga ekonomiska svårigheter.
  Exempel på omvärldshändelser utom arbetsgivarens kontroll kan till exempel vara:
  • Plötsliga fall i den globala efterfrågan.
  • Begränsningar av tillträde till viktiga marknader, som oväntat införande av tullar eller andra handelshinder.
  • Störningar i leveranser av viktiga insatsvaror, det vill säga varor som behövs i produktion av andra varor eller tjänster.
  • Plötsliga natur- eller väderhändelser.
  • Andra exceptionella störningar.

 • Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Det kan till exempel vara att ändra skiftläggningen eller säga upp personal som inte är tillsvidareanställd eller kritisk för verksamheten. Vilka anställda som är kritiska för verksamheten handlar om rollen och inte om anställningsformen. Ett företag som har visstidsanställda, konsulter eller inhyrd personal kan därför trots det vara berättigat till stöd.
 • Företaget ska rimligen inte kunnat förutse de ekonomiska svårigheterna. Omvärldshändelserna som påverkat svårigheterna måste ha varit svåra att förutse, undvika eller lindra. De får inte ha med naturliga konjunkturnedgångar eller förändringar i marknaden att göra.
 • Svårigheterna ska vara övergående. Företaget ska göra en rimlig bedömning av verksamhetens framtida ekonomiska utveckling. Det ska vara sannolikt att företaget återgår till normal verksamhet och ordinarie arbetstider efter det att de mest omfattande effekterna av omvärldshändelsen avtar.

 • Behovet av stöd för korttidsarbete ska vara betydande. Situationen ska vara så allvarlig att företaget utan stöd skulle behöva genomföra omfattande uppsägningar.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa om korttidsarbete, hur du söker stödet, om du omfattas av karens och mycket annat.

En förutsättning för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att företaget träffat en lokal överenskommelse (lokalt kollektivavtal) om införande av korttidsarbete. I denna överenskommelse ska bland annat framgå vem som omfattas av korttidsarbetet och vilken arbetstidsminskning som är aktuell.

Ladda ner avtal för korttidsarbete som tecknats mellan TMF och motparterna.
Du hittar även avtalen - inklusive mallar - längre ner

Kompetenshöjande insatser

Den tiden som en anställd är permitterad ska kunna användas för kompetenshöjande insatser. Med kompetensinsatser avses i detta sammanhang insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en arbetstagare och som arbetsgivaren har kostnader för.

Företag kommer kunna söka ersättning för 60 procent av ersättningsgrundande kostnader upp till ett högsta belopp per arbetstagare, för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid.I de flesta fall kommer maxbeloppet för ersättningen vara 10 000 kronor per arbetstagare, och i vissa fall kan det bli 20 000 kronor per arbetstagare.
Se mall nertill för lokal överenskommelse om kompetensinsatser under korttidsarbete.

Arbetsgivarjouren
Öppettider: 08.30-16.00 (maj-sept), 08.30-16.30 (okt-april), med lunchstängt 12:00-13:00.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.