NYHET - EU

Europeisk överenskommelse om direktivförslag för minimilöner – flera kritiska röster

Europaparlamentet och ministerrådets förhandlare är överens om ett utkast till en ny lag om minimilöner i unionen. Natten till tisdagen den 7 juni enades partnerna om direktivförslaget. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har meddelat att Sverige kommer att rösta nej till direktivet. Överenskommelsen är dåliga nyheter, menar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl. Lagförslaget ska formellt antas med kvalificerad majoritet på EPSCO-rådet den 16 juni.

7 juni 2022
Flagga
Foto: Pixabay

Enligt arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit är lagförslaget helt i linje med system som bygger på kollektivuppgörelser, som till exempel det svenska. Svenskt Näringsliv, LO och regeringen är dock kritiska. Argumentet är bland annat att lagförslaget med minimilöner riskerar att urholka den svenska modellen med kollektivavtal.

– Det är dåliga nyheter att EU trampar vidare in på EU-ländernas arbetsmarknadsområden. Arbetsmarknadsfrågor hanteras bäst nationellt. EU bör fokusera sitt arbete på EU:s kärnområden som att förbättra den europeiska konkurrenskraften samt att stärka den inre marknaden, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl i en kommentar till nattens uppgörelse.

Enligt Mattias Dahl så är det positivt att regeringen bedömer att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte kommer att påverkas.

– Det finns dock en betydande osäkerhet kring tolkningen och ytterst måste vi leva med risken att EU-domstolen tolkar lagstiftningen på ett sätt som påverkar oss negativt, säger han.

– Förslaget om minimilöner från Bryssel är tyvärr bara ett i raden av EU-förslag som skär rakt in EU-ländernas arbetsmarknader. Förslag efter förslag flyttar makten över arbetsmarknaden från de olika nationerna och deras modeller till Bryssel. För näringslivet och löntagarna i Sverige är det dåliga nyheter, säger Mattias Dahl.