NYHET - ÅRSMÖTE

TMF:s styrelse 2021-2022: Claes Hansson kvar som styrelseordförande och nyval av Malin Hedlund

TMF:s styrelse består fortsatt av åtta personer, exklusive TMF;s vd, kommande verksamhetsår där Anna-Karin Tyskhagen, Dala Ledstång, ersätts av Malin Hedlund, vd på Säters Snickerifabrik. Claes Hansson, Götenehus Group AB, fick förnyat förtroende som styrelseordförande 2021-2022. På grund av Corona-restriktionerna genomfördes TMF: s årsmöte/årsstämma digitalt.

5 maj 2021
Styrelsen 2021
Foto: TMF

Med omval av Henric Fransson, Beatrice Henriksson, Robert Petersson och Marcus Westdahl samt nyval av Malin Hedlund ser därmed styrelsen ut på följande sätt 2021-2022:

Ordförande

  • Claes Hansson, Götenehus Group AB

Vice ordförande

  • Johan Jonsson, Drömtrappor AB

Ledamöter

  • Henric Fransson, Ballingslöv AB- omval
  • Malin Hedlund, Säters Snickerifabrik - nyval
  • Beatrice Henriksson, Svenska Fönster AB - omval
  • Jonas Hernborg, Elitfönster
  • David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen (TMF)
  • Robert Petersson, Kinnarps AB - omval
  • Marcus Westdahl, EFG European Furniture Group AB - omval

Fotnot: Varje styrelseledamot väljs på två år.