Näringspolitik

Politiska beslut kring frågor som boende, byggande, energi- och miljökrav, upphandling samt andra regulatoriska frågor, påverkar våra medlemsföretags villkor. TMF är en självklar aktör i förhållande till den politiska omvärlden och för en kontinuerlig dialog med regering, riksdag, myndigheter samt opinionsbildare.