Maskinupphandling

DEBATT: ”Nu infinner sig den riktigt stora utmaningen”
Foto: Trä och teknik-mässan, Göteborg

TMF har i samarbete med svensk möbel- och träindustri tagit fram dokumentation som ska underlätta underhandling av maskinella lösningar. TMF strävar efter att stötta medlemsföretagen i synsättet att efterfråga kompletta lösningar som täcker ett behov, snarare än att man bara köper en maskinenhet.

Checklista

TMF har sammanställt en checklista med ett antal frågeställningar att besvara och moment i upphandlingsprocessen som man bör gå igenom. Dessa utgör viktiga delar i arbetet med att få fram ett underlag för offertförfrågan och i förlängningen ett avtal med maskinåterförsäljaren.

I checklistan finns bland annat framtagande av en behovsanalys och en kravspecifikation. Dessa utgör viktiga delar i arbetet med att få fram ett underlag för offertförfrågan och i förlängningen ett avtal med maskinåterförsäljaren.

Köp av maskin/anläggning

Vad bör man tänka på i samband med maskinköpet? Se våra tips nedan, inklusive dokument att ladda ner.

 • Börja med att gå igenom vad investering ska resultera i och skriv sedan en kravspecifikation.
 • Innan någon kontakt tas med maskinleverantör bör man noggrant gå igenom de önskemål, tidigare erfarenheter och förväntningar som finns på den tilltänkta utrustningen för att den ska fungera i befintlig verksamhet.
 • Det som inte tas upp i ett tidigt stadium i upphandlingsprocessen, och som inte inkluderas i det skriftliga underlaget före inköpet, riskerar att få processen att dra ut på tiden och gör den mer kostsam om man i ett sent skede måste komplettera.

Köpeavtal

Vid köp av maskiner eller anläggning rekommenderar TMF att man använder sig av de avtalsförslag som ges ut av Teknikföretagen.

 • NL09 är användbart för mindre omfattande leveranser – t.ex. av maskiner som inte ska monteras eller mindre maskinlösningar. NL09 kan användas för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning. Om programvara ingår i leveransen bör parterna komplettera med NPV09 - Allmänna leveransbestämmelser avseende programvara.

  Länk till NL09.
 • NLM10 är användbar för större maskin installationer där leverantören ansvarar för montage, och övertagandeprov. NLM10 gäller för maskiner och annan mekanisk, elektrisk och elektronisk. NLM10 behandlar även parternas rättigheter och skyldigheter med avseende på programvara som ingår i anläggningen. Som hjälp till utformningen av avtal enligt NLM10 finns ett kontraktsformulär NLM10 Kontrakt som kan köpas till en låg kostnad.

  Länk till NLM10.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in