Riktlinjer för märkning av förpackningar på den franska marknaden

Triman - logotyp
Foto: Triman

Från och med den 9 september 2022 är det obligatoriskt att märka hushållsförpackningar (exklusive dryckesflaskor av glas), och alla hushållsförpackningar måste innehålla Triman-logotypen tillsammans med ett sorteringsmeddelande (artikel 17 i den franska AGEC-lagen och dekret nr 2021-835 av 29 juni 2021).

Triman-logotypen informerar konsumenten om att produkten omfattas av sorteringsregler, sorteringsanvisningen ska då ge ytterligare information om hur man sorterar förpackningen. För produkter som producerats före september 2022 finns en övergångsperiod på 6 månader, d.v.s. fram till 8 mars 2023.

Märkningen kan antingen tryckas direkt på förpackningen eller fästas på den med ett klistermärke. Undantag ges under vissa förutsättningar, det kan gälla småförpackningar. Dessutom tillåter lagstiftningen att TRIMAN-logotypen och sorteringsmeddelandet ersätts av motsvarande obligatorisk märkning från en annan medlemsstat (principen om ömsesidigt erkännande). 

Guider

Inom EFIC har vi satt samman riktlinjer hur man som enskilt företag ska kunna följa lagstiftningen och för att kunna tillämpa artikel 17 i den franska AGEC-lagen jämte dekret nr. 2021-835 av den 29 juni 2021, där den rättsliga grunden för konsumentinformation angående sorteringsetiketten fastställs. Syftet med riktlinjerna är att förbereda företag att förmedla den information som kunderna behöver för att säkerställa efterlevnad av de nya myndighetskraven.

Riktlinjerna har utarbetats utifrån CITEO:s Guide om den nya den nya sorteringsetiketten för hushållsförpackningar, och i samverkan mellan flera medlemmar inom EFIC. CITEO är ledningsorgan i Frankrike för hushållsförpackningar.

Angående Triman´s user guide - på sista sidan finns kontaktuppgifter till Eco-Mobilier (telefon, mail, webbsida www.espace-services.eco-mobilier.fr ). Du måste kontakta Eco-Mobilier direkt för att få logotyperna i PNG eller PDF. Detta utgör en slags "säkerhetsbarriär" som Eco-Mobilier har satt upp för att kontrollera att den som sätter ut produkter på franska marknaden är registrerad i deras databas. Om det är den franska kunden/importören/återförsäljaren som sätter ut produkten så måste man be denna part om att få logotyperna.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in