Producentansvar

Avskogning
Foto: TMF

Producentansvarsförordningen är i grunden en europeisk förordning och bygger på principen ”förorenaren betalar” (”Polluters-pay-principle”) det vill säga att den som sätter en produkt, eller i det här fallet en förpackning, på marknaden ska betala för att den tas om hand.

I Sverige har företagen gått samman och upprättat en gemensam medlemsorganisation som hanterar insamlingen och återvinningen av förpackningar, Förpacknings- och Tidningsindustrin (FTI). Till denna medlemsorganisation betalar företag för den mängd förpackningsavfall som man "orsakar" och liknande lösningar finns i flertalet länder i Europa.

Man har som exporterande företag en laglig skyldighet att förhålla sig till de regler som gäller på de marknader som man säljer sina produkter.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in