Hållbara leverantörskedjor

Leverantörskedja
Foto: Mostphotos

Kraven på hållbara leveranskedjor och leverantörer ökar inom offentlig upphandling i Sverige och man vill se medvetna producenter som arbetar systematiskt med sina leverantörer – utifrån viktiga Agenda 2030-områden som mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och anti-korruption. För att underlätta detta arbete erbjuder TMF dokumentation för processer, checklistor och uppförandekoder gällande leverantörskedjor - både när det gäller den egna verksamheten och för användning gentemot sina leverantörer.

För att täcka kraven vid offentlig upphandling har man utgått från Möbelfakta samt principerna i FN:s Global Compact.
Syftet är att säkerställa goda arbetsvillkor samt att uppfylla nationella upphandlingskrav och europeiska krav, till exempel den tyska lagstiftningen Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains Of July 16 2021.

Det finns redan idag långtgående krav i många av de europeiska länder som påverkar TMF:s medlemmar, och eftersom mer europeisk lagstiftning är på gång är det viktigt att påbörja arbetet. Alla TMF:s medlemmar, oavsett storlek, kan också komma att beröras – i egenskap av leverantör till större företag.

Med kommande Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD, vill man på EU-nivå skapa ett gemensamt ramverk som fastställer en skyldighet för företag att visa “tillbörlig aktsamhet” i sin verksamhet likväl som i hela värdekedjan; allt i syfte att motverka negativ påverkan på mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Bolagsledningen åläggs också ansvar för att företaget uppfyller sina skyldigheter. CSDDD-lagstiftningen är ett komplement till redan antagna Corporate Sustainability Reporting-direktivet, CSRD.

Du hittar dokumenten nedan.

 

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.