Synergier och målkonflikter

Foto: TMF

Det är viktigt att uppmärksamma att målen i Agenda 2030 är odelbara och integrerade och att det kan finnas både synergier och målkonflikter mellan målen. Detta illustreras i den så kallade "Bröllopstårtan" som forskare har tagit fram. Denna modell visar vikten av att säkerställa uppfyllnad av de mål som har en koppling till de ekologiska processerna, det vill säga säkerställa en ekologiskt hållbar utveckling för att det ska vara möjligt att nå övriga mål som rör en social och ekonomiskt hållbar utveckling.

I målarbetet är det viktigt att i möjligaste mån arbeta holistiskt för att synliggöra sambanden mellan en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Även möjligheter attmaximera positiva effekter och områden där risker finns för att påverka andra mål negativt bör identifieras.

Exempel på synergieffekter

Ett exempel på synergieffekt kan vara att samband med arbetet för att nå delmålen under mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) också tänka på att insatserna tydligt kan förstärka arbetet med mål 3 (hälsa och välbefinnande) och mål 13 (klimatförändringar). Både produktionspersonal och klimatet kommer nämligen att gynnas av minskade utsläpp, renare produktionsprocesser och minskat avfall. Även arbetet med mål 9 (innovationer och infrastruktur), kan komma att förstärka arbetet med implementering av nya tekniker inom ramen för mål 12. Ett exempel på en målkonflikt vid arbete med mål 12 är att användning av nya eller olika material- och energiinsatser kan påverka hälsan negativt om de är skadliga och därmed ha en negativ inverkan på uppfyllnad av mål 3 (hälsa och välbefinnande).

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Relaterade events
25 apr
KURS - KURS & HÅLLBARHET
Utbildning Globala målen för trä- och möbelindustrin - i linje med Agenda 2030
25 april - 23 maj
Digitalt via Teams
15 mars
EVENT - EVENT, ENERGI, HÅLLBARHET, BYGGANDE & TRÄHUS
Trähusdagarna 2023
15 mars - 16 mars
Elmia-mässan, Jönköping
07 feb
EVENT - EVENT, HÅLLBARHET, NÄRINGSPOLITIK, TRÄBEARBETNING, MÖBLER & SPECIALINREDNINGAR
TALK: Kraftsamling i branschen – panelsamtal om Färdplan för en resurseffektiv, biobaserad möbel- och inredningsbransch
7 februari, 15:00 - 16:00
Stockholmsmässan, Älvsjö
09 feb
EVENT - EVENT, HÅLLBARHET & PRODUKTION
TALK: Cirkulär affär trots linjära regelverk
9 februari, 14:30 - 15:15
Stockholmsmässan, Älvsjö
21 feb
KURS - HÅLLBARHET & EPD-GENERATOR
EPD-generator - obligatorisk kurs för möbel- och inredningsföretag som vill arbeta med generatorn
21 februari, 09:00 - 11:00
Digitalt via Teams
20 apr
KURS - HÅLLBARHET & EPD-GENERATOR
EPD-generator - obligatorisk kurs för möbel- och inredningsföretag som vill arbeta med generatorn
20 april, 09:00 - 11:00
Digitalt via Teams
14 juni
KURS - HÅLLBARHET & EPD-GENERATOR
EPD-generator - obligatorisk kurs för möbel- och inredningsföretag som vill arbeta med generatorn
14 juni, 09:00 - 11:00
Digitalt via Teams
25 sep
KURS - HÅLLBARHET
EPD-generator - obligatorisk kurs för möbel- och inredningsföretag som vill arbeta med generatorn
25 september, 09:00 - 11:00
Digitalt via Teams
24 okt
KURS - HÅLLBARHET
Utbildning Globala målen för trä- och möbelindustrin - i linje med Agenda 2030
24 oktober - 21 november
Digitalt via Teams