Har vi brist på mark i Sverige?

Politik för ett ökat småhusbyggande
Foto: TMF

Den påstådda markbristen i Sverige får ibland klä skott för ett otillräckligt bostadsbyggande generellt. Inte sällan är det förklaringen till varför städer behöver "förtätas" och bebyggas med allt högre flerfamiljshus snarare än med omkringliggande småhus- och trädgårdsstadsbebyggelse.

Knappt 3 procent av Sveriges totala markareal är bebyggd. Ungefär hälften av detta, drygt 1 procent, består av bostäder, medan den andra hälften utgörs av infrastruktur såsom vägar, järnvägar och båthamnar.

Det är inte all obebyggd mark som är möjlig eller lämplig för bostadsbyggande eller som är så lokaliserad att den tillgodoser bostadskundernas preferenser. Men även om dessa helt korrekta reservationer tas i beaktande kvarstår faktum – det finns utomordentligt mycket obebyggd mark. Till och med i Stockholms län, den mest tätbebyggda delen av Sverige, är bara 14 procent av marken bebyggd. I Skåne, den näst mest tätbebyggda regionen i Sverige, handlar det om att mindre än 10 procent.

Det finns inte heller någon avgörande konkurrenssituation mellan jordbruk och bostäder. Bara söder om Dalarna finns det mer än 9 miljoner hektar skogsmark, närmare 2,3 miljoner hektar åkermark och drygt 400 000 hektar betesmark. Sedan 1910-talet har ungefär 1 miljon hektar åkermark i Sverige övergetts, framför allt till följd av jordbrukssektorns mekanisering och sektorns minskade relativa lönsamhet. Som en jämförelse upptar Sveriges samtliga permanentbostäder sammantaget ungefär 300 000 hektar mark.

Med andra ord har Sverige plats för såväl expanderande städer med varierade bebyggelse som expanderande jordbruk.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.