Har vi brist på mark i Sverige?

Politik för ett ökat småhusbyggande
Foto: TMF

Den påstådda markbristen i Sverige får ibland klä skott för ett otillräckligt bostadsbyggande generellt. Inte sällan är det förklaringen till varför städer behöver "förtätas" och bebyggas med allt högre flerfamiljshus snarare än med omkringliggande småhus- och trädgårdsstadsbebyggelse.

Knappt 3 procent av Sveriges totala markareal är bebyggd. Ungefär hälften av detta, drygt 1 procent, består av bostäder, medan den andra hälften utgörs av infrastruktur såsom vägar, järnvägar och båthamnar.

Det är inte all obebyggd mark som är möjlig eller lämplig för bostadsbyggande eller som är så lokaliserad att den tillgodoser bostadskundernas preferenser. Men även om dessa helt korrekta reservationer tas i beaktande kvarstår faktum – det finns utomordentligt mycket obebyggd mark. Till och med i Stockholms län, den mest tätbebyggda delen av Sverige, är bara 14 procent av marken bebyggd. I Skåne, den näst mest tätbebyggda regionen i Sverige, handlar det om att mindre än 10 procent.

Det finns inte heller någon avgörande konkurrenssituation mellan jordbruk och bostäder. Bara söder om Dalarna finns det mer än 9 miljoner hektar skogsmark, närmare 2,3 miljoner hektar åkermark och drygt 400 000 hektar betesmark. Sedan 1910-talet har ungefär 1 miljon hektar åkermark i Sverige övergetts, framför allt till följd av jordbrukssektorns mekanisering och sektorns minskade relativa lönsamhet. Som en jämförelse upptar Sveriges samtliga permanentbostäder sammantaget ungefär 300 000 hektar mark.

Med andra ord har Sverige plats för såväl expanderande städer med varierade bebyggelse som expanderande jordbruk.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in