3.0 Branschkvalitet för kök- och badrumsinredning

Vedum badrum skogsgrön
Foto: Vedum

Kök- och badrumsbranschen arbetar utifrån en gemensam branschrekommendation. Detta för att säkerställa god kvalitet på inredning. Denna guide har fokuserat på rekommenderade krav på luckor och lådfronter – några av de mest utsatta delarna.

De rekommenderade kraven är hämtade från svenska standarder som ingår i Möbelfaktas* krav på ytors motståndskraft.
Kravnivåerna nedan är ett resultat av en sammanvägning mellan lång teknisk livslängd och högt ställda miljökrav.

*Möbelfakta är ett märkningssystem för möbler och inredningar som funnits sedan början av 1970-talet, vilket borgar för väl utprovade metoder och kravnivåer för normalt brukande och som ofta åberopas i offentliga upphandlingar. Läs mer om Möbelfakta på mobelfakta.se.

REKOMMENDERADE STANDARDER FÖR LUCKOR OCH LÅDFRONTER**

> SS 839120:2017 Möbler och inredningsenheter
– Bedömning av kanters hållbarhet mot vatten.
Kanter på dörrar och lådförstycken ska klara 1 timme i vatten med resultat ≥ 4.
> SS 839123:2017 Möbler och inredningsenheter
– Bedömning av ytors och kanters hållbarhet mot slag.
Resultat från 25 mm höjd ≥ 4 på yta och resultat ≥ 3 på kanter.
> SS 839125:2021 Möbler och inredningsenheter
– Luckor 
Provningsmetod för bedömning av kanters motstånd mot ånga. 3x5 min.

** Branschrekommendationen är avsedd för normalt brukande, se 4.0  samt 6.1 och 6.2 för förklaring av vad som menas med detta begrepp.

Provningar enligt standarder ovan kan ske antingen på ett ackrediterat provningslaboratorium eller företagslaboratorium med erforderlig utrustning. Vid upphandling, beställning och köp bör dessa rekommenderade krav ställas enligt Bad- eller Köksinredningsguiden 2022:1 för kök- och badrumsinredningar för att säkerställa en väl avvägd kvalitetsnivå.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in