SVENSKT TRÄ: Så påverkas trävarumarknaden av det geopolitiska läget

Svenskt näringsliv
Foto: Svenskt Näringsliv

När sanktioner och andra handelshinder för Rysslands export slår igenom, är störningar att vänta. En ökad konkurrens om trävaror på hela den globala marknaden är en trolig utveckling.

Läs marknadskommentar från Svenskt Trä

Rysk trävaruexport - underlag från Svenskt Trä
Med anledning av världsläget så får Svenskt Trä - TMF:s systerorganisation - många frågor om Ryssland och deras trävaruexport. Oavsett formella handelshinder så kan det finnas anledning att anta att volymer till traditionellt västliga marknader kan förändras efterhand som köpare ändrar handelsmönster. Effekterna på den redan ansträngda logistiksituationen riskerar också att förvärras.

Se statistik - framtagen av Svenskt Trä:s marknadsanalytiker Christian Nielsen.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in