Hur påverkas TMF:s medlemsföretag? - enkät genomförd i mars-2022

Bidra till bättre upphandling av möbler och inredning
Foto: Mostphotos

En enkät skickades ut till TMF:s medlemmar under perioden 4-9 mars 2022 med anledning av det fruktansvärda angreppskriget i Ukraina. Kriget, som drabbar Ukrainas befolkning allra hårdast, påverkar även det svenska näringslivet. Enkäten skickades ut i syfte att bättre förstå hur TMF:s medlemmar påverkas och för att undersöka hur vi kan underlätta medlemmarnas arbete samt var fokus ska ligga i vårt påverkansarbete.

Enkäten nådde 605 vd:ar i medlemsföretagen, varav 183 responderade. Det ger en svarsfrekvens på 30 %.

Medlemsföretagen uppger bland annat att de påverkas av att transporter inte fungerar, både när det gäller längre leveranstider men även fraktkostnader. Man känner av prisökningar, bland annat av höjda energipriser och bränslepriser. Det råder även materialbrist och en upplevd osäkerhet.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in