NYHET, EXPERT - NYHET & EXPERT

Experterna om läget i ekonomin inför #avtal2025

På tisdagen arrangerade Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna ett seminarium med fokus på de ekonomiska förutsättningarna inför nästa avtalsrörelse. Chefekonomer och myndighetschefer tecknade tillsammans en bild av läget inför de kommande kollektivavtalsförhandlingarna när parterna ska enas om ett nytt industriavtal.

5 juni 2024
Industriarbetsgivarna_Teknikföretagen_Konjukturrapport
Foto: Industriarbetsgivarna

Halvvägs in i det nuvarande Industriavtalets löptid är det dags att förbereda sig inför kommande avtalsrörelse. För ett år sedan presenterades ett tvåårigt avtal som tecknats under ett tid av tuffa ekonomiska förutsättningar. Med brinnande inflation och ett osäkert geopolitiskt läge med krig i vårt närområde krävdes det långa förhandlingar innan ett tvåårigt avtal träffades, med ökningar på 4.1 procent första året och 3.3 det andra året. Den stora frågan inför kommande avtalsrörelse är hur det nuvarande ekonomiska läget kommer utvecklas, och påverka kommande avtalsrörelse.

 För att svara på denna fråga var flera experter inbjudna till seminariet för att ge sin analys. Erik Spector, chefsekonom på Teknikföretagen gav en lägesrapport av ekonomin och konstaterade att det är en ljusare ekonomisk situation jämfört med de två senaste avtalsrörelserna.

 - Vi tror att inflationstakten under året kommer hamna på ett genomsnitt på 1.9, och att räntan under hösten sänks ytterligare tre gånger med ett ränteläge på 3.0 i slutet av 2024, säger Erik Spector.

 Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo berömde den svenska modellen och parternas ansvarstagande och konstaterade att mycket tyder på att arbetsmarknaden hanterat det senaste årets inflationstakt på ett bra sätt.

 Anna Breman, vice riksbankschef, deltog även hon på seminariet och konstaterade att det finns en del risker som behöver övervakas.

- Det är oroligt i omvärlden med flera konflikter, och viktiga valrörelser med osäker utgång. Vi behöver ha en bevakning, eftersom Sverige är en liten och öppen ekonomi. Chocker från andra länder kan påverka vår inflation, både genom att höja och sänka. Men jag vill betona att vi kommer reagera och hantera detta genom ett reglerat ränteläge, säger Anna Breman som också bekräftade ränteprognosen från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

 Under dagen pratade även Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna, Albin Kainelainen från Konjukturinstitutet och Jesper Hansson från Swedbank. Hela seminariet går att se i efterhand här.

Förberedelserna inför avtalsrörelsen har påbörjats och under hösten kommer TMF att anordna avtalskonferenser runt om i landet för medlemsföretagen. I december kommer parterna växla yrkanden. Därefter sätter parterna sig ner och förhandlar under våren, med förhoppningen att bli färdiga med att sätta märket, senast 31 mars.

- Det mesta tyder på att förhandlingar kommer att ske under en tid med mer normal inflation och lägre räntor - men det är också långt kvar innan parterna lämnar över sina yrkanden. Samtidigt har vi en osäker geopolitisk situation som också kan komma att spela stor roll i diskussionerna. Fjolårets avtal träffades under extrema omständigheter och landade på en hög nivå, men det faktum att vi kunde träffa ett flerårigt avtal för våra medlemsföretag har inneburit stabilitet i dessa tuffa tider, säger TMF:s förhandlingschef Anna Freij.

I samband med seminariet presenterades också Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens gemensamma konjukturrapport som finns att ta del av här.

 

Fakta: Märket

Märket är den löneökningsnivå som sätts genom förhandling mellan ett tjugotal centrala fackförbund och arbetsgivarorganisationer som omfattas av Industriavtalet och som verkar inom den konkurrensutsatta exportindustrin. 

Industriavtalet: Sedan 1997 är Trä- och Möbelföretagen en av parterna i Industriavtalet tillsammans med andra bransch- och arbetsgivarorganisationer inom industrin.

Arbetsgivarorganisationerna inom industrin är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna, Gröna arbetsgivare, TEKO, Grafiska Företagen samt Trä- och Möbelföretagen (TMF).