RAPPORT, NYHET - RAPPORT, NYHET & HÅLLBARHET

Ny TMF-rapport: Så minskas klimatavtryck med hållbara renoveringar

Fastighetsägare som gör en renovering med standardprodukter skapar 71 procent högre utsläpp än om man väljer inredningsprodukter med högre kvalitet, längre livslängd och lägre klimatpåverkan vid tillverkning. En ny rapport från TMF kartlägger hur klimatsmarta val kan bidra till att minska klimatavtrycket.

21 november 2023
Hållbar renovering i miljonprogrammet
Foto: TMF

Renoveringstakten i Sverige ligger efter men samtidigt kräver klimatomställningen cirkulära produkter av hög kvalitet. Bygg- och fastighetsbranschen svarar i dag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och 23 procent sker i samband med renoveringar och ombyggnationer. Att göra klimatsmarta val av material och produkter är därför avgörande för att minska byggnadens totala framtida klimatavtryck.

– Klimatsmarta bygginredningsprodukter för renovering och ökat byggande är centrala delar av våra medlemsföretags affärsidéer och något de arbetar med dagligen. Men det räcker inte – här måste många aktörer kraftsamla. Vi har tagit fram den här rapporten för att skapa en ökad förståelse för hur fler aktörer kan bidra, bland annat genom att ställa tydliga klimatkrav i upphandlingar, arbeta med cirkulära flöden och efterfråga hållbara produkter, säger Cecilia Ask Engström, bransch och näringspolitisk chef på TMF. 

Konsultföretaget Tyréns har på uppdrag av TMF genomfört en omfattande klimatberäkning för bygg- och inredningsmaterial som används i samband med renoveringar av lägenheter i miljonprogrammet. Resultatet visar att fastighetsägare som gör en renovering med standardprodukter skapar 71 procent högre utsläpp än valet av inredningsprodukter med högre kvalitet, längre livslängd och lägre klimatpåverkan vid tillverkning. 

– Med genomtänkta materialval så ökar produktens livslängd och gör nytta för klimatet. I miljonprogrammet finns det bra fastigheter som är viktiga att uppgradera till dagens krav och kvalitet. Det är bra att vi samverkar för att få en bra styrning och upphandlingsdirektiv som kommer ha effekt för framtiden och skapa möjligheter för oss som företag, säger Daniel Kjellson, vd H-Fönstret i Lysekil AB.