NYHET - CERTIFIERING, HÅLLBARHET & MÖBLER

Nu finns möbeltextilier som Möbelfakta READY

Möbelfakta lanserar en ny märkning som ska göra det enklare för leverantörer och möbelproducenter att arbeta med Möbelfakta och kraven inom offentlig upphandling. Det första företaget som till fullo möter kraven och blir Möbelfakta READY har nu godkänts.

10 januari 2023
Banner_Möbelfakta ready
Foto: Ludvig Svensson/Möbelfakta

Möbelfakta READY är en märkning för leverantörer som innefattar alla Möbelfaktas krav samt de krav som gäller inom offentlig upphandling. Syftet med märkningen är att leverantörer till möbelföretag ska kunna få sina komponenter godkända och minska behovet av att skicka olika typer av intyg till möbelföretaget när möbler deklareras i systemet.

– Möbelindustrin hanterar många komponenter och behovet av märkning och harmoniserade system är stort för att nå hållbarhetsmålen i framtiden. Det finns mycket kompetens i leverantörsledet och vi tror att märkningen kommer att bidra till att leverantörer känner ett större ägandeskap kring kraven och därmed skapas insyn och påverkansmöjligheter i utvecklingen av kommande krav, säger Johan Söderqvist, vd för Möbelfakta.

Möbelfakta READY kan användas på olika komponenter som används i möbler där kan kraven på kvalitet och miljö beror på material och funktion. Gemensamt är att märkningen ställer krav inom ansvarsfulla leveranskedjor. Det ökar spårbarheten i leverantörskedjorna genom att leverantörer i ökad utsträckning arbetar med detta, ett steg eller flera steg närmare källan.

Det första företaget som möter kraven och nu har godkänts inom Möbelfakta READY är den svenska textilproducenten Svensson.

– Vi är mycket glada och entusiastiska över detta. Svensson är en viktig aktör på marknaden och kan därmed visa vägen framåt. Det visar också att märkningen kan hanteras av leverantörer även om det delvis kan vara nya och utmanande krav som måste beaktas i processen, säger Johan Söderqvist.

Hos Svensson har arbetet med Möbelfakta READY-godkännandet inneburit ett utvecklingsarbete som involverat både ledning, produktion och inköpsorganisationen.

– Märkningen har gjort avtryck på våra processer och rutiner för hela vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med riskanalys och ständiga förbättringar i hela leveranskedjan och genom Möbelfakta READY kan vi visa det för våra kunder och partners, säger Niklas Andersson, global inköpschef hos Svensson.

Under året välkomnas fler företag om att ansöka om Möbelfakta READY. Produkter och komponenter som godkänns kommer att finnas tillgängliga i Möbelfakta produktkatalog.

Källa: Möbelfakta