NYHET - BOSTADSPOLITIK

Bostadsministern lovar leverans

Politiken behöver leverera, inledde bostadsminister Andreas Carlson (KD) det seminarium om det låga bostadsbyggandet som TMF och en rad medlemsföretag medverkade i, och där riksdagens samtliga bostadspolitiska partier deltog.

16 november 2022
Bostadsministern
Foto: TMF

Att 7 av 10 vill bo i småhus var bara en av de saker som den nytillträdda bostadsministern Andreas Carlsson inledde sitt anförande med, sitt första officiella framträda i den nya rollen som bostadsminister. Han har sedan tidigare aviserat bostadsreformer på området.

Bostadsbyggandet faller kraftigt och på många håll upplevs vissa bostadsmiljöer som socialt problematiska. Det är några av skälen till växande diskussioner runt om i landet kring möjligheterna att öka Sveriges ovanligt låga småhusbyggandet. TMF har länge drivit frågan och pekat på de utmaningar som politiken behöver lösa, listan på förslag kan göras lång och finns samlade i rapporten Ökat småhusbyggande (rapporten finns att ladda ned i slutet av artikeln). Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF som föredrog rapporten i korthet var efteråt nöjd med seminariet.

- Det kändes som en fullträff att koppla samman samtliga av riksdagens bostadspolitiska talespersoner med två av våra medlemsföretag och jag hör ju att de är rörande överens om att den här frågan behöver krafttag. Men det räcker inte med ord, nu vill vi se action också, sa han efter seminariet.

Även LO deltog i diskussionen i riksdagen och delade problembilden.
- Kunskapen är låg i kommunerna om vad det behövs för bostäder. Det är mycket i den här frågan som är en utmaning där, sade Peter Gerlach på LO.

Anna Hernefrid, VD Vårgårdahus invände mot de komplicerade processer som gör det svårt för trähusföretagen att bygga.
- Det här är en snårig kontext, när jag började trodde jag att jag skulle jobba med att utveckla affären, men jag insåg snabbt att man måste lägga oerhört mycket fokus på att bara navigera i byggprocessen, det är en väldigt snårig kontext.

Joakim Henriksson, VD Obos Sverige instämde.
- Vi ser ju hur planmonopolet försvårat för hur människor kan få bestämma hur de vill bo. Vi ligger långt efter andra länder här. Vi hade kunnat bygga dubbelt så mycket men det kan vi inte på grund av planmonopolet.