DEBATT - HÅLLBARHET, NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION, BYGGANDE, TRÄHUS & BOSTADSPOLITIK

"Så kan byggindustrin bli mer produktiv och klimatsmart"

Genom ett ökat industriellt byggande i trä går det att sänka både kostnaderna och den negativa klimatpåverkan från bostadsbyggandet. Det skriver representanter för träbranschen, inklusive TMF:s vd David Johnsson, i på Byggnyheter.se och lämnar sex förslag till nya regeringen för en mer produktiv och klimatsmart byggindustri:

30 november 2022
Debattinlägg - Susanne Rudenstam, David Johnsson, Mathias Fridholm
Foto: Träbyggnadskansliet/TMF/Svenskt Trä

"Nu höjs räntorna och i kombination med höga materialkostnader och försämrade finansieringsvillkor inom byggbranschen riskerar detta att sätta tvärstopp för bostadsbyggandet. Genom ett ökat industriellt byggande går det att sänka både kostnaderna och den negativa klimatpåverkan från bostadsbyggandet.

För att det ska ske, behövs regelförenklingar, lagförändringar och ökad kunskap om industriell prefabricerad byggnation. Det skulle ge regeringen möjligheten att minska effekterna av en vikande konjunktur och skapa förutsättningar för ett långsiktigt bostadsbyggande. Dessutom med en 40 procent lägre klimatpåverkan och lägre bostadspriser och hyror."

Läs hela debattinlägget med sex konkreta förlag