NYHET - EXPORT & MÖBLER

EXPORTSATSNING/LONDON-RESA: Succé för Ragnars med utställning och uppmärksamhet på Bargehouse

Ragnars Inredningar samt Zilenzio var två av de tolv företag som var med i London den 20-22 september – första resan av två, som en del av TMF:s långsiktiga exportsatsning för möbelindustrin, där matchmaking och möten med potentiella samarbetspartners eller kunder stod på agendan. Såväl exportansvariga Christine Kahrs på Ragnars som Dennis Wirenborg på Zilenzio är öppna med att allt inte motsvarade förväntningarna, men några kvalitativa möten ger förhoppning angående kommande samarbeten. Och Christine Kahrs lyfter en väldigt lyckad utställning.

5 oktober 2022
Ragnars-utställning, Bargehouse London Design Festival 2022
Foto: Ragnars

Resan till den brittiska huvudstaden hade ett intensivt upplägg– med besök, möten, utställningar, nätverkande och matchmaking; kopplat till London Design Festival.

- Det var härligt att se hur snabbt alla deltagare fann varandra och utbytte många erfarenheter, säger Linda Löf, projektledare för exportsatsningen samt möbler inom TMF Branschutveckling. Det är tydligt att man blir starkare tillsammans, inte minst när det gäller exportfrågor. och här ska TMF fortsätta skapa forum för samarbete framåt.

Christine Kahrs och Dennis Wirenborg är samtidigt tydliga med att alla aspekter inte föll på plats och framförallt var det matchmakingen och antalet möten som inte levde upp till förväntningarna.

- Jag hade sett fram emot ett bättre utfall under nätverksdelen med Business Sweden, erkänner Dennis, den del som kunde ha inneburit kontakter, projekt, offerter & affärer, och som var en avgörande del bakom vårt beslut att delta. Jag har kontaktat samtliga på den lista som skickades ut med förhoppning om framtida möten.

Christine är för sin del optimistisk efter ett matchmaking-möte med en arkitekt – ”som öppnar för spännande och konkret projektsamarbete”.

För Ragnars Inredningar blev också den utställning de hade på Material Matters i Bargehouse/OXO Tower, tillsammans med sitt norska systerföretag Fora Form, en oerhört positiv upplevelse.
Christine Kahrs utvecklar:

- Responsen var överväldigande positiv. En äldre, lite ruffig byggnad som blev en perfekt inramning för våra premiumkontorsarbetsplatser. Det är första gången som Grant Gibson, som är känd för sina Podcasts om nya material, skapar en utställning där material fick stå i fokus. Material Matters var ett helt nytt koncept under London Design Festival och många nyfikna hittade förbi.

- Vi träffade en rad nya potentiella affärskontakter och arkitekter och framför allt var det många besökare från Kanada, Asien och Mellanöstern.

Dennis Wirenborg var en av de inspirerade:

- Besöket på Bargehouse var en upplevelse att ta med sig, ett fantastiskt ställe.

TMF:s skräddarsydda exportresor
Genom finansiering från Tillväxtverket, regeringsinitiativet Swedish Design Movement samt regionerna Skåne, Västra Götaland, Kronoberg och Jönköping har företagsanpassade resor till London och Köln under hösten 2022 möjliggjorts. Dessa resor (tolv personer på varje) är en del av TMF:s långsiktiga exportsatsning för svensk möbelindustri - Londonresan skedde den 20-22 september – i samband med London Design Festival – medan resan till Köln den 25-27 oktober sammanfaller med mässan Orgatec.