DEBATT - BOSTADSPOLITIK

"Utan lyhördhet får vi ingen bostadspolitik"

Det skriver Gustaf Edgren, TMF:s bostadspolitiske expert, samt TMF:s vd David Johnsson i ett debattinlägg.

5 augusti 2022
DEBATT: "Utan lyhördhet får vi ingen bostadspolitik"
Foto: Pressbild

Det hela är egentligen ganska enkelt. Låt efterfrågan och inga otidsenliga teorier om centralstyrning prägla bostadspolitiken. Vill många människor ha lite större bostäder ska bostadsplanering och översiktsplaner anpassas i den riktningen.

Att då som skett bygga 18 000 ettor och tvåor för att det går fort, ger bra marginal och lätt fyller kvoten är ett tveksamt agerande istället för att prioritera variation och låta hälften av bostäderna utgöras av småhus. Ungefär 70 procent av oss föredrar att bo i småhus. Betydligt färre gör det idag. Tillgång och efterfrågan går i otakt.

I betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad tar utredaren upp statens och kommunernas roller i arbetet med att bistå dem som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och anpassa sitt boende efter ändrade livsförhållanden, exempelvis en separation. Men utredningen missar problemet med att det inte byggs tillräckligt många småhus, egna hem, utan talar enbart om större lägenheter.

Betänkandet Startlån till förstagångsköpare av bostad öppnar för ett av staten garanterat lån på upp till 95 procent av bostadens värde. Vi på Trä- och Möbelföretagen, TMF, ser det som en välkommen viljeyttring men samtidigt som otillräckligt även nu när bostadspriserna verkar falla. Fokuseringen på hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus är påfallande. Att göra mer mark tillgänglig för att fler ska ha råd att köpa ett eget hem är nog så angeläget.

Enligt Boverket behöver Sverige fram till 2030 årligen 63 400 nya bostäder. 2021 påbörjades 71 000 bostäder. Siffran väntas i år sjunka till 61 000 för att sedan gå mot en nivå under 50 000.

En genväg till en bostadsmarknad i bättre balans går via en mer medveten satsning på småhus. Det alternativet innebär oftast en större bostad till ett bättre pris.

Mycket handlar om att skapa trivsel. Ökat antal markanvisningar för egna hem skulle göra att fler får chansen att flytta till ett hus med sandlåda, blomsterrabatter, gräsmatta, grillplats och kanske elbilsparkering vid husknuten.

Trädgårdsstäder med småhus och ett och annat lägre flerfamiljshus med insprängda lekplatser, torg och gröna allmänningar är ett attraktivt alternativ. Utan alltför stora ansträngningar är det möjligt att erbjuda en oändlig palett av eftertraktade boendeformer. Det gäller att lyssna på vad folk vill ha och att anpassa sig efter önskemålen. Svårare är det inte.

Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF
David Johnsson, vd på TMF