NYHET - BOSTADSPOLITIK

TMF:s bostadspolitiska program ska öka småhusbyggandet

Behovet av att öka småhusbyggandet (villor och radhus) är större än på flera årtionden - nyproduktionen är idag den lägsta på 100 år och betydligt lägre än i jämförbara länder enligt siffror från SCB. Enligt samtliga bedömare – däribland Boverket – kommer dessutom bostadsbyggandet att falla kraftigt de närmaste åren till följd av stigande räntor och ökade byggkostnader. Samtidigt som byggandet av mindre lägenheter, 1:or och 2:or, ligger på en fortsatt hög nivå, har småhusbyggandet hindrats av den kommunala planläggningen på många håll i Sverige. Därför väljer nu Trä- och Möbelföretagen, TMF, att presentera ett åtgärdsprogram med förslag inom ett stort antal områden för att öka småhusbyggandet.

30 juni 2022
Politik för ett ökat småhusbyggande
Foto: TMF
Gustaf Edgren
Gustaf Edgren
Projektledare branschutveckling - trähus

– Vi har tagit fram det här programmet för att skapa en helhetsbild av hur bostadsbyggandet ser ut och hur planering och byggande kan bli bättre inom en rimlig framtid. TMFs bostadspolitiska program kan ses som ett startpaket med förslag som omgående kan sjösättas av en ny regering, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

Samtidigt har intresset för att bo i småhus ökat under pandemin och flera färska undersökningar visar att 7 av 10 människor vill bo i rymliga hus med en liten trädgård. Det är också en boendeform som halverar klimatpåverkan och fördubblar ekosystemtjänsterna. Så utifrån det har småhusområden inte bara en stark efterfrågan utan är även ekologiskt, ekonomiskt och socialt mer hållbara.

Bostadspolitik i Almedalen
I år skapar bostadspolitik.se en ny arena för bostadspolitiskt intresserade aktörer i Almedalen. Tisdagen den 5 juli bjuder de in till seminarier och panelsamtal med teman som renovräkningar, hållbarhet och ägda bostäder som en social resurs.
Gustaf Edgren medverkar i programpunkten "Tät urbanism eller moderna trädgårdsstäder – vad gagnar klimatet bäst?"

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, /byggflersmahus, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se