NYHET - EU & HÅLLBARHET

TMF-kommentar till EU-lagförslag om krav på ecodesign och produktpass

TMF har deltagit i EFIC:s arbete med att analysera och kommentera EU-kommissionens lagförslag till Ecodesign Requirements for Sustainable Products (ESPR). Förslaget hanterar krav på ecodesign och produktpass. Både dessa initiativ kommer att påverka TMF:s medlemsföretag och under förutsättning att kraven utformas rätt så kommer omställningen i tillverkningsindustrin att underlättas. Ett av TMF:s inspel är att ansvar måste tas av alla aktörer längs värdekedjan.

27 juni 2022
Robin Ljungar, TMF:s hållbarhetschef.
Foto: Juliana Fälldin

TMF har särskilt lyft behovet av att fokusera på vilka effektmål man vill uppnå i termer av effektivare materialutnyttjande, minskat avfall och i förlängningen minskade utsläpp av växthusgaser. Vidare påtalas behovet av att branschorganisationer bör beredas plats i framtida ecodesign-forum där produktspecifika krav kommer att fastställas.

- TMF representerar svensk möbel och inredningsindustri i diskussionerna inom EFIC. Tillsammans med framför allt Tyskland och Italien är Sverige drivande i framtagande av våra ställningstaganden. Det är viktigt att EU-kommissionen får en tydlig bild av vad industrin behöver för att utvecklas på bästa sätt. Det gäller att hitta rätt balans mellan å ena sida krav på hållbar design och produktpass som ska gynna cirkulär ekonomi, och å andra sidan göra det möjligt för företagen att kunna hantera de ökade kraven i sin vardagsverksamhet. Detta kan vara extra utmanade för SME-företag vars villkor TMF lyft särskilt i diskussionerna, säger Robin Ljungar, TMF:s hållbarhetschef.

- I de olika politiska initiativen har man fokuserat på det ansvar som åligger originaltillverkaren och den som först sätter ut en produkt på marknaden. Men i den cirkulära ekonomin måste ansvar tas av alla aktörer längs värdekedjan och politiken måste klargöra vilket ansvar som vilar på den som exempelvis reparerar, renoverar eller återtillverkar en produkt och hur denne ska administrera produktpass och säkra lagefterlevnad. Detta är något vi har kommenterat särskilt.