NYHET - EXPORT & MÖBLER

”Det här innebär en fantastisk möjlighet” - omstart för exportsatsande möbelindustri med resor till London respektive Köln

Efter två tuffa pandemiår för möbelindustrin – med stängda exportmarknader och färre inköp till framför allt offentlig miljö - är nu branschen redo att satsa igen. Ragnars Inredningar är ett av de företag som åker med på två företagsanpassade resor i höst, till London och Köln; där matchmaking och möten med potentiella samarbetspartners och/eller kunder ska göra en redan stark exportindustri ännu starkare.

29 juni 2022
Resor till London och Köln
Foto: Mostphotos

Genom finansiering från Tillväxtverket, regeringsinitiativet Swedish Design Movement samt regionerna Skåne, Västra Götaland, Kronoberg och Jönköping har en fortsättning av TMF:s långsiktiga exportsatsning för svensk möbelindustri säkrats i form av resor till London och Köln. Londonresan sker i september – i samband med London Design Festival – medan resan till Köln i oktober sammanfaller med Orgatec, en etablerad mässa med fokus på möbler för kontor och offentlig miljö.
Ragnars Inredningar, med årsgamla vd:n Peter Wärnbring, intygar att branschen haft en utmanande tid under 2020-2021.

- 2020 drog vi ner på personal och minskade vår omsättning med cirka 30 procent, och vi är fortfarande inte helt tillbaka när det gäller rekryteringsbiten. Pandemin blev tuff för hela branschen, inte minst för handel mot offentlig miljö, och det fanns en generellt minskad efterfrågan på projekt som även påverkade oss.

Ragnars Inredningar, som sedan tidigare har Norge, Finland, Danmark och Tyskland som exportmarknader, är nu i faggorna att börja jobba gentemot Storbritannien (med lokal agent) och därmed kommer inte minst Londonresan oerhört lägligt. Företaget – med bas i småländska Forserum - räknar med en klart ambitiösare exportsatsning 2023.

- De här resorna innebär en fantastisk möjlighet - att vi, via satsning från vår branschorganisation och dess samarbetspartners, ges förutsättningar att växa på utlandsmarknader. Jag upplever att det finns en känsla av omstart i branschen, skandinaviska möbler har ju alltid haft ett gott anseende globalt men nu efterfrågas hållbarhet på ett annat sätt där vi har chans att profilera oss med vår kunskap. Man är även beredd att betala mer för premiummöbler. Med behov av nya typer av hybridarbetsplatser ökar också efterfrågan för attraktiva kontorsmiljöer och där ligger svenska företag helt rätt i tiden.

Tolv personer följer med på respektive resa – och de för nu en dialog med Business Sweden i Tyskland och Storbritannien som ansvarar för de skräddarsydda möten som ska bokas in för samtliga deltagare under de aktuella dagarna.

- Det finns ett uppdämt behov av att träffa potentiella kunder och partners och vi vill med de här resorna skapa möjlighet till det, säger Linda Löf, projektledare för exportsatsningen samt möbler inom TMF Branschutveckling. Vår ambition med resorna är att företagen ska knyta kontakter som kan generera konkreta affärsmöjligheter i förlängningen.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, designprogrammet Swedish Design Movement och regionerna Jönköping, Kronoberg, Skåne och Västra Götaland.
Swedish Design Movement är en del av regeringens export- och investeringsstrategi som syftar till att öka exporten av hållbara varor och tjänster från Sverige.
För mer information om Swedish Design Movement, se Swedish Design Movement - Svenska institutet

Under kommande år planeras kompletterande projekt, aktiviteter och möten för företagen – allt i syfte att öka svensk export av möbler och inredning.

Läs mer om Export & Marknad på TMF:s webbplats.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, vänligen kontakta:
• Linda Löf, projektledare branschutveckling möbler TMF, 08-762 72 62, linda.lof@tmf.se
• Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se