NYHET - HÅLLBARHET

"Vi måste anpassa produktpassen till alla typer av företag"

Som ett led i sin handlingsplan för cirkulär ekonomi presenterade EU-kommissionen den 30 mars Ecodesign for Sustainable Product Regulation (ESPR) – där hållbara produkter ska bli norm. En månad senare, på ett webbinarium anordnat av Svenskt Näringsliv, togs diskussionen vidare där en av deltagarna – förutom representanter från EU-kommissionen och EU-parlamentet - var TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar.

28 april 2022
Webbinarium
Foto: TMF

Robin tryckte bl a på behovet av tydliga roller och ansvar längs värdekedjan, vikten av att produktpass anpassas till ALLA företag - oavsett storlek och verksamhet, att den administrativa bördan måste beaktas via olika digitala hjälpmedel, att produktpassens innehåll blir välbalanserat och relevant, samt att den avgörande utmaningen är den totala omställning till cirkularitet som tillverkningsindustrin står inför och måste göra.

Se webbinaret i efterhand - Robin talar efter 50 minuter