NYHET - HÅLLBARHET

”Det måste ställas samma krav på återbrukade och nyproducerade möbler”

Marcus Westdahl, vd på EFG samt ledamot i TMF:s styrelse, hade en aktiv roll i det panelsamtal om cirkularitet i möbelindustrin som arrangerades på den digitala nordiska konferensen ”Nordic Circular Furniture Dialogue Conference” under torsdagen. Marcus betonade bl a att man – trots lovvärda europeiska direktiv för möbelindustrin – måste få offentlig upphandling att ta ett större ansvar i den cirkulära omställningen av branschen samt vikten av att ställa samma krav på nya och återbrukade möbler. Konferensen hade över 200 anmälda - huvudsakligen inköpare och upphandlare i de nordiska länderna.

3 december 2021
Panelsamtal om cirkularitet i möbelindustrin
Foto: TMF

- Vi måste ändra sättet vi köper möbler på och värdera hög kvalitet och lång livslängd i mycket högre grad än vad som görs idag. Det bör fokuseras på kostnad över tid, snarare än pris just nu, sade Marcus i ett av flera debattinlägg.

Marcus Westdahl påtalade även vikten av en tydligare dialog mellan upphandlande part och möbelindustrin.

- Det är när teori möter praktik som magi kan uppstå.

Det var Upphandlingsmyndigheten och deras nordiska motsvarigheter – med norska DFØ i spetsen – som arrangerade konferensen, vars syfte är att fungera som en dialog mellan upphandlare och företag på området cirkularitet i möbelindustrin.
Panelsamtalet gick under namnet "What are the main opportunities and barriers to establish the Nordic Countries as the worlds #1 hub for circular furniture?"

De andra i panelen var:

• Sigurd Sagen Vildåsen – affärsutvecklingschef för cirkulär ekonomi, Sintef, (Norge)
• Sarianne Tikkanen – senior expert på cirkulär ekonomi, Miljöministeriet (Finland)
• Kim Ankjær Nilsen – avfallsansvarig, Fredericia kommun (Danmark)

Under konferensen berättade upphandlande organisationer, inklusive några svenska, om sina kommande behov och företag hade möjlighet att göra korta presentationer med sina lösningar. Det fanns även tillfälle till digitala 1-1-möten mellan upphandlande organisationer och företag.