NYHET - HÅLLBARHET

”Produktpasset underlättar omställningen till cirkulära affärsmodeller”

Nu finns såväl ett svenskt som engelskt position paper för ett digitalt produktpass att tillgå. TMF har varit med i arbetet tillsammans med Svensk Handel, BMI, Bil Sweden, Teknikföretagen, Skogen samt Jernkontoret. Utöver allmänna diskussioner och bidrag så är sista kapitlet, om SME (Svenskt Näringslivs benämning på små och medelstora företag), helt författat av TMF med våra mindre företag i åtanke. TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar ser stora fördelar med det framtagna underlaget.

10 november 2021
”Produktpasset underlättar omställningen till cirkulära affärsmodeller”
Foto: Pixabay

- Flera branschorganisationer inom ramen för Svenskt Näringslivs samverkansgrupp Miljöpolitik har formulerat ett omfattande position paper där vi redogör för våra ståndpunkter och förslag till vidare arbete med produktpasset. Sammantaget anser vi att ett digitalt produktpass som är rätt utformat och synkroniserat med branschinitiativ, kan bidra till att underlätta för den cirkulära ekonomin och de cirkulära affärsmodellerna, säger Robin Ljungar, och fortsätter:

- Jag vågar hävda att det här är ett ganska unikt position paper inom EU och flera av våra samarbetspartners är intresserade och kommer att ta det vidare i sitt näringspolitiska arbete.

Inom ramen för EU:s gröna giv och handlingsplan för cirkulära ekonomin talar man om digitalisering av produktinformation och framtagande av digitala produktpass. I den konsultation som EU-kommissionen skickade ut i våras framgick förslag på möjligt innehåll. EU-kommissionen har tidigare uttalat att produktpasset dels ska ge den enskilda konsumenten information för att kunna göra medvetna och hållbara val, dels kanalisera information längs värdekedjan för att underlätta cirkulära flöden.

Här kan du ladda ner produktpasset – i svensk alt. engelsk version