NYHET

”Magdalena Andersson prickar i stort rätt när det kommer till att identifiera de stora utmaningarna på kort och lång sikt”

Under tisdagen när Magdalena Andersson formellt tillträdde som statsminister meddelade hon även vilka ministrar som tar vid i den helt socialdemokratiska regeringen. För TMF:s medlemsfrågor blir det bl.a kommande dialoger med näringsminister Karl-Petter Thorvaldsson, bostadsminister Johan Danielsson samt civilminister Ida Karkiainen. Totalt åtta statsråd är nya.

30 november 2021
TMF om statsministerns regeringsförklaring samt de nya ministrarna
Foto: Regeringskansliet

- Magdalena Andersson prickar i stort rätt när det kommer till att identifiera de stora utmaningarna på kort och lång sikt. Att identifiera samhällsproblem och att lösa dem är dock två vitt skilda ting, säger TMF:s vd David Johnsson.

- Statsministern lyfter utanförskapet och långtidsarbetslösheten som en av de tre stora samhällsutmaningarna. Samtidigt ser Magdalena Andersson industrins roll i den gröna omställningen som ett av svaren. Om utanförskapet ska minska och industrin kunna nå sin potential i den gröna omställningen behövs ett kompetenslyft. För regeringen måste det därför fram till valet vara prioriterat att komma med kraftfulla förslag för att möjliggöra rätt matchning på arbetsmarknaden.

- Att Miljöpartiet lämnade regeringen kan förhoppningsvis bidra till att turerna kring Cementa och slutförvaringen av kärnavfall kan nå sitt slut (Annika Strandhäll tar över som klimat- och miljöminister - reds.anm.). Det öppnar även upp för bredare överenskommelser mellan blocken som är välbehövliga. TMF hoppas att de nya förutsättningarna kan leda till ökad reformtakt för att öka säkerheten i samhället och att regeringen kan lägga fram en ordentlig reformering av strandskyddet istället för en mellanmjölkslösning.

Karl-Petter Thorvaldsson, näringsminister – Cecilia Ask Engström, chef för TMF Branschutveckling:
- TMF är positiva till att Karl-Petter Thorvaldsson blivit utsedd till ny näringsminister. Hans tidigare roller inom LO och IF-Metall bidrar förhoppningsvis till goda insikter gällande de utmaningar näringslivet står inför i stort. Med hjälp av sin erfarenhet och bakgrund har han uppvisat ett stort intresse för svensk industri. För att bli en framgångsrik näringsminister måste han dock verka för att minska den regelbörda som idag hotar konkurrenskraften hos de svenska företagen.

Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister – Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF:
- Det är fortsatt problematiskt att bostadsfrågorna ligger kvar inom Arbetsmarknadsdepartementet när vi har en så stark anknytning till finansiella frågor. Avsaknad av bostadsfrågan i regeringsförklaringen är ytterligare ett tecken på dess låga prioritering. TMF hoppas att Johan Danielsson, den sjätte bostadsministern på sju år, kommer fokusera på genomförandet av certifierade byggprojekteringsföretag samt bättre tillgång på byggbar mark.

Ida Karkiainen, civilminister – Linda Löf, möbelansvarig på TMF:
- Lena Micko har varit en uppskattad civilminister som haft god dialog med näringslivet. Den goda dialogen ser vi nu fram emot att ta vidare med hennes efterträdare. Under presskonferensen pekade Ida Karkiainen ut möjligheten till gröna jobb i hela landet med hjälp av klimatomställningen. TMF hoppas att Ida, i sin nya roll, ser potentialen av offentlig upphandling kopplat till den gröna omställningen. Om svensk industri ska kunna ta kliv i omställningen behöver offentlig sektor i större utsträckning upphandla på andra parametrar än pris.