NYHET

“Cementakrisen är uppskjuten - inte avvärjd”

På dagens presskonferens meddelade miljö- och klimatminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan att Cementas tillstånd att bryta kalksten i Slite förlängs till den sista december 2022. Läs kommentar av TMF:s vd David Johnsson i den angelägna frågan för trä- och möbelindustrin, och framförallt husföretagen.

18 november 2021
“Cementakrisen är uppskjuten - inte avvärjd”
Foto: Sören Andersson

- Att regeringen har fattat beslut om att förlänga tillståndet välkomnas. Att beslutet innebär att krisen är avvärjd är vi dock långt ifrån eniga med regeringen om. Tidsperioden för tillståndet är dessvärre för kort för att få på plats ett nytt långsiktigt tillstånd. Dessutom har Naturskyddsföreningen redan aviserat att de kommer att överklaga beslutet till högsta förvaltningsdomstolen, med hänvisning till känslig natur.

- Att tillståndet enbart förlängs till årsskiftet 2022 är olyckligt och illavarslande inför framtiden. Regeringen ville under presskonferensen inte svara på frågan gällande Cementas framtid i Slite efter 2022 och har gett myndigheter i uppdrag att se över möjligheterna till import av cement. Detta samtidigt som Baylan under presskonferensen uppmanar näringslivet att minska sin sårbarhet ger en fingervisning om regeringens framtidsvision för tillverkning av cement. Om Sverige ska importera den mängd som krävs för att ersätta produktionen på Slite krävs betydligt längre tid än till årsskiftet 2022.

- Det är bra att behovet av cement, kopplat till den gröna omställningen, lyftes på presskonferensen - dessvärre ser den långsiktiga planen ut att innefatta betong från länder med lägre hållbarhetskrav och som kommer medföra allt fler tunga transporter. För den gröna omställningen är det viktigt att byggsektorn präglas av rätt material på rätt plats och att träråvarans inslag i svenskt bostadsbyggande därmed kommer att öka.

- Istället för att skuldbelägga näringslivet för deras sårbarhet gentemot en producent av cement borde regeringen göra det mer attraktivt för nya företag att etablera verksamhet likt den i Slite. För att den attraktiviteten ska uppstå behövs en rejäl översyn av tillståndsprocessen och miljöbalken.

- Om Sverige på allvar ska vara ledande i den gröna omställningen behöver vi produktion i landet. Det är enbart så vi kan ställa höga krav på produkterna och utveckla hållbarare alternativ. Dagens beslut från regeringen är ett steg i rätt riktning. Det innebär dock inte att krisen är avvärjd, regeringen har snarare skjutit den framför sig.