NYHET

"Det finns ett behov av dialog, där både leverantörer och upphandlare måste hjälpas åt för att minska på den onödiga användningen av sekretessen"

Robert Petersson, CEO Kinnarps, samt Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling på TMF, var två av deltagarna i det panelsamtal som TMF arrangerade på Mötesplats Offentliga Affärer, Nackastrandsmässan, den 21 oktober - "Är framtidens offentliga affärer hotade av bristande transparens?". TMF har varit drivande i frågan och gick ut i ett gemensamt debattinlägg med företrädare från möbelindustrin och Svenskt Näringsliv i augusti.

22 oktober 2021
Panelsamtal
Foto: TMF

Bildtext: Cecilia Ask Engström, Cathaina Piper, moderator Bo Höglander, Anna Lipkin samt Robert Petersson.

- Det är tydligt att detta är ett viktigt ämne för många och vi hade en bra diskussion i panelen. Det finns ett behov av dialog, där både leverantörer och upphandlare måste hjälpas åt för att minska på den onödiga användningen av sekretessen. Kinnarps är beredda att ta vårt ansvar. Vi föreslår t.ex. att leverantörer och upphandlande myndigheter enas om att inte sekretessbelägga vilka produkter vi går in med i anbuden, säger Robert Petersson.

Även TMF:s Cecilia Ask Engström bedömde att panelsamtalet lade en bra grund för hur man skulle kunna gå vidare i frågan. De två övriga i panelsamtalet var Anna Lipkin, inköpschef för IT på Stockholms stad och nybliven styrelseledamot i SOI (Sveriges Offentliga Inköpare), samt Catharina Piper, delägare i Moll Wendén Advokatbyrå med mångårig erfarenhet av upphandlingsfrågor.

- Branschen fick tydliggöra att det är båda parter - både leverantör och upphandlare - som tillsammans måste bryta trenden med en ökande sekretessbeläggning. Den stora publiken visar att det är en fråga som engagerar. 90% räckte dessutom upp handen på frågan om man i sitt dagliga arbete berörs av sekretess och att man upplever en problematik kring den, säger Cecilia Ask Engström och fortsätter:

- Det är viktigt att den vägledning Upphandlingsmyndigheten har tagit fram når ut - och det är även viktigt med en dialog på upphandlingskontoren så man är förberedd på hur man ska ta ställning till vad som ska sekretessbeläggas och inte. När man sitter med en konkret upphandling är det ofta tidsbrist och man väljer att gå på leverantörens önskemål. Leverantörerna behöver självklart också ta sitt ansvar och inte begära sekretess i den utsträckning som sker idag. Alla tjänar på öppenhet och transparens och det är viktigt att vi tar diskussionen vidare tills vi ser en förändring.