NYHET - ARBETSTID

Skatteverket tar över efter Tillväxtverket 2022 gällande stöd vid korttidsarbete

Regeringen har gett Skatteverket och Tillväxtverket i uppdrag att vidta förberedelser så att Skatteverket fr o m 1 april 2022 ska vara handläggande myndighet för de uppgifter som Tillväxtverket i dag har att hantera enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

8 september 2021
Foto:

Skatteverket är i dag handläggande myndighet för den del av stödsystemet som kan aktiveras vid en väldigt djup lågkonjunktur. Uppdragen som regeringen beslutat om innebär att myndigheterna ska vidta förberedelser så att Skatteverket kan bli handläggande myndighet även för den permanenta delen av stödsystemet som infördes i april förra året (i samband med Coronapandemin) och som Tillväxtverket är handläggande myndighet för i dag. Här ingår även handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete.

Tillväxtverket ska dock fortsatt handlägga ärenden som har initierats hos Tillväxtverket före den 1 april 2022.

Skälet till att Skatteverket även ska ansvara för den permanenta delen av stödsystemet är bland annat att Skatteverket, som är en av statens tio största myndigheter, bedöms ha goda förutsättningar att hantera den mängd ärenden som stödet vid korttidsarbete på kort tid kan komma att innebära. Ett annat skäl är att Skatteverket har en etablerad kontroll- och brottsbekämpande verksamhet.

Ett byte av handläggande myndighet kräver riksdagens godkännande i nödvändiga delar – inklusive regeringsförslag på författningsändringar.

Läs hela pressmeddelandet på regeringen.se.