NYHET - BOSTADSPOLITIK

”Öka investeringar i det industriella byggandet för att uppnå resurseffektivitet”

TMF:s vd David Johnsson deltog tillsammans med flera aktörer inom byggbranschen i ett samtal med bostadsministern Märta Stenevi den 30 augusti för att diskutera branschens åtgärder för att minska sårbarheter inom materialförsörjning. Något av det som David Johnsson förde fram var den vinning om finns med det industriella byggande samt behovet av att öka kunskapen om att bygga i trä.

31 augusti 2021
Resurseffektivitet
Foto: Pressbilder

Mötet intierades på grund av den uppkomna situationen med Cementa som visat på beroendet av en enskild insatsvara och en enskild leverantör.

Under samtalet belyste David Johnsson följande punkter;

  • Staten ska ge förutsättningar för ökade investeringar i det industriella byggandet, det betyder bland annat att komma tillrätta med oförutsägbara och alltför långa tillståndsprocesser.
  • Det behövs investeringar för att öka kunskapen om att bygga i trä – för en övergripande kompetensväxling i byggbranschen; såväl inom nya utbildningar som med befintlig personal.
  • Olika typer av material och kombinationer behövs – det handlar snarare om rätt material på rätt plats där trästommar och träfasad successivt kan ersätta i högre utsträckning. En nedläggning av Cementa skulle även påverka de företag som producerar i trä och – inte minst - husföretag.