DEBATT: ”Småhus existerar inte i kommunernas planering”

Foto: Pixabay Stadsmiljö i Kalmar.

Det behövs fler markanvisningar för att bygga småhus, skriver David Johnsson , vd på TMF, och Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

"Kommunerna har en nyckelroll i bostadsplaneringen. Tyvärr saknas många gånger den nödvändiga lyhördheten för människors behov och önskemål när det kommer till bostäder. Politiker och tjänstepersoner gör det ofta enkelt för sig genom att prioritera kvantitet istället för långsiktig kvalitet i samklang med efterfrågan. Givetvis agerar inte alla kommuner på samma sätt."

Till debattinlägget