NYHET - HÅLLBARHET

TMF 360 GRADER: Nobias hållbarhetsrecept: ta ansvar i hela värdekedjan

För börsnoterade kökskoncernen Nobia är hållbarhet affärskritiskt – och ambitionsnivån är hög. I snabb takt har flera milstolpar betats av: Nobia var tidigt ute med Svanen-märkta kök och som första svenska kökstillverkare har de fått sina klimatmål godkända av Science-Based Targets. Fler hållbarhetmål står nu på tur.

23 juni 2021
TMF 360 GRADER
Foto: Marbodal

Lagat många måltider hemma på sistone? Sällan har väl köket använts så frekvent som under det gångna året. Främst för matlagning och bakning givetvis, men även för jobb, studier och umgänge. Nobia, en av Europas främsta köksspecialister, ser nu ett ökat intresse för köksrenoveringar och -investeringar i pandemins kölvatten. Företagets kökslösningar har en central plats i många hem, med starka varumärken som exempelvis Marbodal.

- Köket spelar en allt större roll i människors liv, säger Amanda Jackson, hållbarhetschef på Nobia. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt för oss att kunna erbjuda kökslösningar som bidrar till att leva mer hållbart.

Ansvar genom hela kedjan

Varje vecka tillverkas över 10 500 kök som säljs både till privatkunder och professionella aktörer. De 14 produktionsanläggningarna är utspridda över Europa och samtliga anläggningar är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14 001, utom en som är i process för certifiering.

När Amanda Jackson började på Nobia för omkring fem år sedan saknades en koncernövergripande hållbarhetsfunktion. Med en hög ambitionsnivå har hon strukturerat och rullat ut hållbarhetstänket i organisationen.

Hållbarhet genom hela värdekedjan – från produktutveckling, inköp, tillverkning, försäljning, transport och användning till avfall och återvinning – är A och O i arbetet. Har ett stort börsnoterat bolag fler ögon på sig när det gäller att agera ansvarsfullt? Enligt Amanda Jackson är det åtminstone tydligt att hållbarhet numera är en viktig del av konkurrenskraften.

Tidigare har miljömärkta kökslösningar varit en nisch inom den nordiska B2B-marknaden, men nu har det blivit en hygienfaktor vid nybyggnationer i Norden. På alla våra marknader ser vi ökad efterfrågan på hållbara lösningar och produkter.

Flera delmål uppnådda

Koncernens största hållbarhetsutmaningar handlar om klimat, träråvaran och cirkuläritet. Ansvarsfulla inköp är ett annat viktigt fokusområde. För att driva arbetet, tar Nobia avstamp i FN:s globala mål och Agenda 2030. 

.De delmål som sattes upp för perioden 2017–2020 har uppfyllts. Det handlar bland annat om implementering av ett styrkort som utvärderar nya köksprodukters hållbarhetsprestanda, om att säkra att träråvara kommer från hållbara, certifierade skogar, är återvunnen eller kommer från godkända leverantörer, samt att alla produktionsanläggningar och egna butiker enbart använder förnybar el.

Nobia har även jobbat med ansvarsfulla inköp genom att införa ett nytt digitalt program för leverantörer som inkluderar riskanalys, granskning och en kanal för rapportering av överträdelser av uppförandekoden. Närmre 300 leverantörer ingår i programmet.

- Vi har gjort en hel del på kort tid, men har självklart mer att göra. Nyckeln har varit att arbeta systematiskt och integrera hållbarhetsarbetet som en naturlig del av allt vi gör; från produktutveckling och inköp till produktion.

Cirkuläritet ger nya möjligheter

Nya målsättningar för nästkommande period har nu spikats. Ambitionen är att skapa positiv förändring långt utanför företagets väggar. På agendan står ytterligare reduceringar av koldioxidutsläppen, från den egna verksamheten men också från leverantörer och kunder. Dessutom ska design och hållbarhet knytas samman för bättre möjligheter att leva hållbart i sitt nya kök.

Cirkuläritet är en annan het potatis, där köksbranschen generellt har stora möjligheter. En viktig del är att tänka hållbarhet redan i designfasen och skapa produkter vars design och kvalitet står sig över tid, menar Amanda Jackson.

- Som en del av våra styrkort för nya produkter tittar vi specifikt på produkten utifrån dess möjlighet att ingå i en mer cirkulär ekonomi. Inom vårt nederländska varumärke Bribus arbetar vi också med ett cirkulärt konceptkök, där vi tittar på allt från materialval till affärsmodellen för det cirkulära köket.

Beslut har också fattats om en ny, stor investering: Europas modernaste anläggning för kökstillverkning planeras i Jönköping. Allt projekteras med höga hållbarhetsambitioner. Vid driftstarten 2024 ska en hög grad av automation och digitalisering optimera den kundorderstyrda tillverkningen, möjliggöra spårbarhet från råvara till färdig produkt och ge effektivare processer.

Nobia - Agenda 2030

Nobias koncerngemensamma hållbarhetsstrategi, som gäller 2021–2026, kopplar ihop verksamheten med FN:s globala hållbarhetsmål. Till varje uppsatt mål finns KPI:er kopplade tillsammans med ett policyramverk. Ett internt hållbarhetssystem följer löpande upp efterlevnaden. Dessutom finns ett samverkande nätverk av lokala hållbarhetsambassadörer på alla Nobias marknader.

Nobias utvalda mål

  • Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald
  • Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

TRE RÅD FÖR HÅLLBARHETSARBETET

  1. Syna kärnverksamheten. Hållbarhetsarbetet måste börja med att du förstår verksamhetens egen påverkan, genom värdekedjan.
  2. Agera för effekt. Inled förändringarna där din verksamhet har störst påverkan. Här brukar en materialitetsanalys kunna visa vägen.
  3. Tänk globalt. Glöm inte att främja ansvar i hela din värdekedja genom att exempelvis sträva efter att nå längre ut i leverantörsled för att bidra till stärkt respekt för människa och miljö

Nobia

Bransch: Kökstillverkare
Antal anställda: 6 000
Omsättning: 13 miljarder kr (2020)
Huvudkontor: Stockholm
Marknad: Norden, Storbritannien och Centraleuropa
Varumärken: 15 olika, bl a Marbodal, HTH och uno form