NYHET, BRANSCHPROFIL - NYHET & BRANSCHPROFIL

BRANSCHPROFILEN: Daniel Lantz, Flens Byggelement

Hösten 2015 kom ett stort antal flyktingar till Sverige från krigets Syrien. Flens Byggelement AB tog sin del av ansvaret, visade hur integrationsarbete kan se ut i praktiken och anställde 17 syrier med yrkeserfarenheter från byggbranschen men av naturliga skäl utan kunskaper i svenska.

18 mars 2021
Integration i praktiken när syriska flyktingar fick jobb
Foto: Flens Byggelement

Text: Sören Karlsson

- Det var människor med fruktansvärda upplevelser med sig i bagaget. För oss var det självklart att hjälpa till. Allas lika värde ingår i vår värdegrund. Det är ett högt prioriterat område, säger Daniel Lantz, vd på Flens Byggelement AB.

Han hade inte själv börjat på företaget när syrierna anställdes men har bilden mycket klar för sig.

- Naturligtvis fanns det kulturskillnader. Det blev en och annan kulturkrock. Det viktiga är att det allra mesta har gått väldigt bra. Vi är stolta över våra insatser, konstaterar Daniel Lantz.

Nästan alla jobbar kvar

Av de 17 som kom till företaget i Flen 2015 jobbar nästan alla kvar.

- De har lärt sig svenska och vet hur arbetslivet fungerar. Deras arbetsmoral är hög och de är glada för att ha en anställning och kunna försörja sina familjer, säger Daniel Lantz.

Han utsågs själv till vd våren 2019 efter att ha arbetat i säkerhetsbranschen i Halmstad och Göteborg i ungefär 10 år.

- Jag klev in här med nya ögon och med ny energi. Byggindustrin hade varit en av mina kunder på tidigare jobb.

Prefabricerade ytterväggar

Flens Byggelement grundades 2008. Specialinriktningen är prefabricerade ytterväggar i trä, i stål eller i en kombination av trä och stål. De dominerande kunderna finns bland de större byggaktörerna, men byggelementen säljs också till många små och medelstora företag.

Från Flen i Sörmlands hjärta, för att citera kommunens egen slogan, fraktas byggelementen på lastbil till nästan alla delar av Sverige.

- Vi har många köpare också i Norge som för närvarande svarar för cirka 35 procent av omsättningen, berättar Daniel Lantz.

Allt som tillverkas är hundraprocentigt kundanpassat.

Rationaliserar byggprocessen

- Vi har inga katalogprodukter utan utgår från kundens ritningar och önskemål som sedan går vidare till vår CAD-ritningsavdelning. Det är ett arbetssätt som rationaliserar hela byggprocessen, betonar Daniel Lantz.

Företaget har produktions- och lagerutrymmen på 12 000 kvadratmeter. Tillverkningskapaciteten per år ligger på i runda tal 200 000 kvadratmeter men utnyttjas inte fullt ut.

- Idag har vi tvåskift med totalt 90 anställda. Den dag vi väljer att gå upp till treskift och produktion dygnet runt har vi redan maskinkapacitet för det. Det finns en bra hävstångseffekt, framhåller Daniel Lantz.

Pandemin har så här långt inte haft någon allvarlig påverkan på verksamheten vid Flens Byggelement. En strikt smittskyddspolicy med krav på att stanna hemma vid minsta misstanke om symtom har visserligen höjt frånvaron men inte något dramatiskt.

- Ordermässigt såg vi en viss försvagning 2020 i jämförelse med 2019. Den senare delen av förra året blev riktigt positiv och nu 2021 är det tydligt och klart på väg uppåt, säger Daniel Lantz.