NYHET - BOSTADSPOLITIK

TMF i nytt byggsamtal med regeringen

GS, TMF och övriga aktörer från byggsektorn samlades under fredagen för ett uppföljande, digitalt rundabordssamtal på initiativ av bostadsministern Per Bolund. Utöver pandemin och klimatpåverkan diskuterades även behovet av ett högt bostadsbyggande. Sedan fjolårets samtal har flera utredningar initierats av regeringen, men nu tycker TMF och vd David Johnsson att det är hög tid att omvandla utredningar till propositioner.

25 januari 2021
TMF i nytt byggsamtal med regeringen
Foto: TMF

- Både TMF och GS är mycket positiva till att Bolund i sin roll som bostadsminister alltid lyft fram det industriella byggandet som en lösning på flera av samtidens utmaningar. Men om branschen ska kunna möta de utmaningarna behöver bostadsfrågan lyftas markant på regeringens dagordning, säger David Johnsson.

Några av de åtgärder som TMF och GS tryckte på i samtalen var;

  • Att Implementera regeringens utredning om klimatdeklaration – dock utan större kostnadsökningar för slutkund.
  • Att en förutsättning för att klimatmålen skall uppnås är ett ökat byggande i trä
  • Att minska kravet på kontantinsats för att säkerställa att det eget ägda boendet kan uppnås utan välbärgade föräldrar.
  • Att få bukt med de kommunala särkraven en gång för alla.
  • Att offentlig sektor går i bräschen gällande industriellt träbyggande som beställare.
  • Säker tillgång till energi

Deltagare på mötet
David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen
Joakim Henriksson, vd Obos
Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta
Carola Gunnarsson, förste vice ordförande Sveriges kommuner och regioner
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads
Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen
Malin Löfsjögård, styrelseledamot Byggmaterialindustrierna
Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande, GS-facken
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
Anette Frumerie, vd Rikshem
Cecilia Fasth, vd Stena Fastigheter
Gunnar Hagman, vd Skanska
Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC
Jesper Göransson, vd Peab
Johan Skoglund, vd JM
Johanna Frelin, vd Riksbyggen
Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke
Niclas Bagler, chef Boklok
Olof Andersson, vd Trianon
Patrik Hall, vd Heimstaden
Pernilla Bonde, vd HSB