NYHET, BRANSCHPROFIL - NYHET & BRANSCHPROFIL

BRANSCHPROFILEN: Erik Tidman, Linjon

Coronapandemin har lett till skilda förutsättningar och utmaningar för trä- och möbelindustrins företag. För finsnickeriet Linjon, mitt på Djurgården i Stockholm, har krisen lett till framtidssatsningar, optimism och vässande av verksamheten.

11 januari 2021
Nyttjar Coronakrisen till framtidssatsningar
Foto: Sören Karlsson

Text & Foto: Sören Karlsson

- Jag känner en stark optimism. Vi har full beläggning och är väl rustade inför framtiden. Nu under Coronakrisen valde vi att FR 2000-certifiera oss inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ledningssystem. Det har verkligen varit värt att lägga ned tid för att få allt detta plats, säger Erik Tidman.

Han är vd på AB Linhult & Jonsdotter eller Linjon Group AB som idag är det officiella namnet på detta finsnickeri på Djurgården i Stockholm. Som grannar har man Gröna Lund, Nya Djurgårdsvarvet och sjöfartshistoriskt högintressanta Beckholmen.

Erik Tidman menar att certifieringen skapat en helt ny profil på Linjon.

- Vi har blivit ett bättre och mer organiserat företag. Alla medarbetare kan enkelt via en app fylla i avvikelserapporter som lär oss att vässa verksamheten. Vi attackerar problemen direkt.

Undan för undan har Linjon vuxit och utvecklats.

- När jag började här var det fartygsinredningar som dominerade med Waxholmsbolaget som en viktig kund, berättar Erik Tidman.

Yogapaviljong

Mycket har hänt sedan dess. Ett stort jobb som ska vara klart om någon månad är en yogapaviljong i Vasaparken. Stockholms Stad är slutkund. Båtinredningar efterfrågas fortfarande. Renoveringar av kök och hela lägenheter är ett annat område där privatkunder visar ett allt större intresse. Linjon har också ett nära samarbete med ett antal byggföretag för att hitta bra lösningar på ibland ganska komplicerade problem.

- Vi finns för att lösa andras problem. Vi har en stor bredd, säger Erik Tidman.

Inom två sektorer har pandemin gjort att beställningarna avstannat.

- Tidigare jobbade vi med en hel del inredningar till restauranger. Det senaste halvåret har det blivit tyst från restaurangvärlden. På samma sätt har uppdragen från museer ställts på paus, men sammantaget rullar det på riktigt bra och utan några permitteringar.

Linjon har 15 medarbetare och fyra delägare.

- Alla bidrar och är viktiga för sin unika kompetens, sina erfarenheter och sina personliga egenskaper, förklarar Erik Tidman.

Tar emot praktikanter

Att ta emot praktikanter och att ta väl hand om dem ser han som avgörande i arbetet med att hitta nya medarbetare.

- Vissa företag tycker att praktikanter bara är en börda. Det är ett mycket kortsiktigt synsätt. Som företagare har vi självklart ett stort ansvar att ställa upp. Hur ska vi annars klara rekryteringarna?

Erik Tidman har genom årens lopp ansvarat för ett 20-tal praktikanter.

- De allra flesta gjorde mycket bra ifrån sig.

Tackar sin slöjdlärare

Erik Tidman är född och uppvuxen i Östergötland. Han tackar en duktig slöjdlärare på grundskolan för sitt yrkesval.

- Min slöjdlärare väckte verkligen intresset för det här yrket. Därför var det naturligt att fortsätta på den trätekniska utbildningen på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping och sedan flytta till Tibro och ta gesällbrev som möbelsnickare. Idag har Linjon fem snickare med gesällbrev.

Han började på Linjon 2004 och gick in som delägare fem år senare. 2015 utsågs Erik Tidman till vd.