NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR

Förutsättningar för korttidsarbete 2021

Förlängningen av korttidsarbete kommer att regleras i en ny tillfällig lag. För företagen innebär det att förlängningen, tekniskt sett, är ett nytt stöd. Samtidigt kommer man att uppdatera den befintliga lagen om stöd vid korttidsarbete. Det innebär att stödet kommer behöva sökas på nytt.

3 december 2020
Omställningsstöd även i mars och april
Foto: LG Collection

Företagen kommer inte kunna söka stödet förrän tidigast då lagändringarna samt den nya lagen trätt i kraft den 15 februari och Tillväxtverket därefter hunnit anpassa och utveckla systemet för att hantera det nya stödet. Tillväxtverket återkommer under februari med datum för när ansökan av det nya stödet kan öppna. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020.

Alla som vill ta del av stödet kommer att behöva göra en ny ansökan men stödet ska inte sökas förrän det nya stödet öppnar. Alla företag som idag har eller har haft stöd för korttidsarbete kommer att stämma av och avsluta den pågående stödperioden.

Läs mer om ändringarna i stödet på Tillväxtverkets webbplats.