NYHET

Elitfönsters vd tar plats och vill jobba för en hållbar utveckling, digitalisering och internationell konkurrenskraft

I samband med Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) årsstämma den 6 maj formerades styrelsen för kommande år. Claes Hansson, ordförande i Götenehus Group, valdes om till ordförande och samtidigt kliver Jonas Hernborg, vd på Elitfönster, in i styrelsen. Han ersätter kollegan Henrik Hjalmarsson, koncernchef på Inwido, och engagerar sig gärna i frågor som hållbar utveckling, digitalisering samt stärkt internationell konkurrenskraft för företagen inom trä- och inredningsindustrin.

7 maj 2020
Jonas
Foto: Stina Stjernqvist

Vetlandabon Jonas Hernborg har varit vd på Elitfönster sedan februari 2019 men kan blicka tillbaka på ledarroller sedan 2003 – bland annat på Orkla, Itab samt ett eget konsultbolag inom management.
Just bredden i sin bakgrund ser Jonas som en stor fördel i sitt kommande uppdrag:

- Jag har erfarenhet från flera andra branscher med mig – alltifrån Falck och upphandlingsfrågor kring ambulans- och räddningstjänst, till olika typer av industri; som mat och metall. Jag tror också att min styrka är att hur man kan koppla detaljer till helheten – att man kan göra vardagliga förändringar i ett jordnära ledarskap som påverkar hela organisationen och företaget.

Jonas Hernborg lyfter fram digitalisering, trä som material samt hållbar utveckling – såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt – som viktiga framtida fokusområden för TMF, med en strävan att hitta trygga, långsiktiga hållbara lösningar. Som en röd tråd vill han även ha en strävan att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och att ligga i framkant – när nationella gränser försvinner allt mer och europeiska och internationella standarder blir allt mer relevanta.

Vilka är dina främsta tips till en företagare inom trä- och inredningsindustrin?
- Att hitta en balans mellan effektiva processer och att styra med hjärtat. Vår bransch ligger till viss del efter exempelvis metallindustrin ifråga om process-styrning. Och - med tanke på historiken är det lätt att tro att man kan gå in och kopiera branscher som kommit längre gällande processutveckling. Ta istället inspiration av det men behåll själ och hjärtat i verksamheten för den ingrediensen är svårare att få tillbaka om den går förlorad.

- Kompetens kommer både från studier OCH arbetslivserfarenhet, så stirra dig inte blind på den formella kompetensen utan uppskatta även den förvärvade som kanske till vissa delar är mer specifik i vår bransch. Satsa gärna även på att bygga unga personer över tid för att öka den egna attraktionskraften och för branschen.

- Många av våra verksamheter ligger på mindre orter vilket ger speciella förutsättningar för dig som företagare. Utnyttja styrkan i det och se inte bara utmaningarna!

- Satsa på digitalisering men rätt aktiviteter och var kritisk till hur det faktiskt kan hjälpa era kunder och er verksamhet. Digitalisering kan vara en fantastisk möjlighet men det kan också skapa komplexitet och ta resurser om det görs på fel sätt.

TMF:s styrelse 2020-2021

Ordförande

  • Claes Hansson, Götenehus Group

Vice ordförande

  • Johan Jonsson, Drömtrappor

Ledamöter

  • Henric Fransson, Ballingslöv
  • Beatrice Henriksson, Svenska Fönster
  • Jonas Hernborg, Elitfönster
  • David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen (TMF)
  • Robert Petersson, Kinnarps 
  • Anna-Karin Tyskhagen, Dala Ledstång & Snickeri 
  • Marcus Westdahl, EFG European Furniture Group 

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
• Jonas Hernborg, vd Elitfönster, 0703-94 98 59, jonas.hernborg@elitfonster.se
• David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
• Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se