”Ett väldigt tråkigt beslut att behöva ta”

- TMF ställer in årsmötet den 6 maj

Vid onsdagens ordinarie styrelsemöte beslöt TMF:s styrelse att ställa in förbundets årsmöte den 6 maj. Detta på grund av den osäkerhet som råder i samhället kring Coronavirusets (covid-19) pågående spridning.

Stämmoförhandlingar kommer att genomföras planenligt den 6 maj, dock utan fysisk sammankomst. Mer information om årsstämmans genomförande kommer inom kort.

- Det är förstås väldigt tråkigt att behöva ställa in årsmötet, som ju de senaste åren har varit ett mycket uppskattat tillfälle att träffa branschkollegor och diskutera gemensamma angelägenheter och andra frågor under lite mer informella former. Styrelsen gör dock den bedömningen att det är högst osäkert att årsmötet skulle kunna genomföras och att det därför är bättre att redan nu ställa in under kontrollerade former, säger David Johnsson, vd TMF.

För mer information; välkommen att kontakta:

- Heléne Backvik Svensson, helene.bs@tmf.se, tfn 08-762 72 39
eller
- Sophie Hammarskjöld, sophie.hammarskjold@tmf.se, tfn 0722 0 87 81