NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR

Avtal om korttidsarbete slutna

Förhandlingar med de fackliga motparterna för att få till centrala kollektivavtal som möjliggör korttidsarbete är nu i mål. Syftet med det centrala avtalet är att öppna upp möjligheten för företagen att sluta lokala avtal om korttidsarbete. Processen har skyndats på av utbrottet av Corona.

18 mars 2020
Eva
Foto: TMF

I måndags gick regeringen, med stöd av samarbetspartierna, ut med att staten höjer sin andel av kostnaden vid korttidsarbete.
Förslaget om korttidsarbete bygger på ett tidigare förslag om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att anställda tillfälligt går ned i arbetstid och att kostnaden för detta delas av staten, arbetsgivaren och arbetstagaren.

– Vi är glada att vi nu har ett avtal på plats. I den situation med Coronapandemin vi nu befinner oss i blir det här ett väldigt viktigt verktyg för medlemsföretagen, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

För TMF handlar det om avtal med GS-facket, Sveriges Ingenjörer och Unionen.
Förslaget om korttidsarbete föreslås formellt träda i kraft den 7 april 2020, men ska kunna tillämpas från och med den 16 mars 2020.

Via länk till höger kan du ladda ner avtalen. OBS! Kräver medlemsinloggning

Mer information följer de närmsta dagarna.