NYHET

Ballingslöv AB investerar för framtiden

Ballingslöv AB, en av Sveriges största producenter av kök, satsar offensivt efter sitt jubileumsår. För att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt investeras nu drygt 200 mkr i utökade produktionsytor och maskinutrustning.

10 februari 2020
ballingslöv
Foto: Ballingslöv

Investeringen, som ska medföra ökad kapacitet, förbättrad arbetsmiljö och ökad leveranskvalitet, omfattar - förutom två tillbyggnader om vardera cirka 5 000 kvadratmeter - även leverans av en ny monteringslinje som blir en del i uppbyggnaden av ett helt nytt produktionsflöde för alla färdigmonterade köksskåp.

- Med en stabil och positiv utveckling i ryggen och ett år med intensivt förberedande projekteringsarbete känns det riktigt bra att nu börja förverkliga det stora investeringsprogrammet. Allt med sikte på fortsatt tillväxt och utveckling av verksamheten i alla led, säger vd:n Henric Fransson i en presskommentar.

Investeringsprogrammet, som drog igång runt årsskiftet, har en stor lokal prägel med Järletoft Bygger AB från Broby som huvudentreprenör. För huvudparten av maskinleveranserna står ingenjörsfirman Evert Johansson AB i Tibro.

Tanken är att allt ska vara klart hösten 2021.

BALLINGSLÖV AB är, med ca 450 anställda och all produktion förlagd till orten Ballingslöv en mil norr om Hässleholm, en av kommunens största arbetsgivare. Bolaget är en del i koncernen Ballingslöv International AB, en ledande europeisk leverantör av köks-, bad- och förvaringssystem.