NYHET

Bra surr i bikupor på Säkerhetsdagen

Ett stort antal chefer och skyddsombud fick med sig viktiga budskap och nya kunskaper under Säkerhetsdagen. Dagen genomfördes i Stockholm den 21 januari med Trä- och möbelbranschens arbetsmiljöråd (TMA*).

23 januari 2020
säkerhetsdagen
Foto: TMF

En av deltagarna på Säkerhetsdagen var Anna Grånäs Jakobsson, vd på Rättviks Trappfabrik.

- Det var övergripande intressant, och om jag inte hade gått dit hade jag inte insett att de verktyg man kan använda för säkerhetsarbetet är så tillgängliga. Och ju fler som känner till dem och använder dem, ju bättre underlag får vi att arbeta vidare med.

- Dagen gav också reflektioner kring medlemskapet – ibland kan man fråga sig "vad får jag för pengarna?" Här blev det tydligt att det läggs ner kvalitativt arbete på saker som jag behöver känna till och arbeta med som företagare.

- Sedan är det alltid kul att träffa företagare som jobbar med andra material och andra kundsegment än man själv gör – det skapar nya infallsvinklar som man kan ta med sig hem och fundera vidare på.

Under Säkerhetsdagen fick deltagarna bl a lyssma på Filippa Restadh från AFA försäkring som berättade om IA-systemet, ett kostnadsfritt rapporteringssystem för avvikelser och riskbedömningar.
Christer Tollén och Christer Stafstedt från BillerudKorsnäs delade med sig av sin erfarenhet, arbetet kring säkerheten, utmaningar och de förändringar de gjort på sin resa.
Johan Mellnäs från Prevent var sist ut av föreläsarna och han visade ett antal verktyg som alla är kostnadsfria; såsom Säkerhetsvisaren, OSA-enkäten, Inkludo och hälsofrämjande ledarskap.

Under dagen genomfördes även två bikupor om samverkan när det gäller säkerhet och säkerhetskultur, där de totalt 25 deltagarna bidrog och tog del av andras erfarenhet.

- Jag vågar säga att Säkerhetsdagen blev väldigt lyckad, både för chefer och skyddsombud, och att de fick med sig viktiga budskap hem, säger Rickard Lindberg, rådgivare i arbetsmljö, säkerhet & hälsa på TMF/Grafiska Företagen.

TMA är partsgemensam sammanslutning där TMF, tillsammans med arbetstagarorganisationerna GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna, arbetar med att verka för en positiv utveckling av arbetsmiljön inom branschen samt vara forum för diskussion i arbetsmiljöfrågor.