Resumé: Digital Produktionsdag 2019

Digitalisering
Foto: Pixabay

Digital Produktionsdag 2019 arrangerades i samverkan med Hello Future, Träcentrum och Tillväxtverket (Automation Region, Robotlyftet och Automation Expo). Parallellt med temadagen kunde man ta del av utställningen Automation Expo där ett antal automationsföretag visar upp sina smarta produkter och tjänster.

Föreläsningar under dagen

DIGITAL TRANSFORMATION
• Alla pratar om vikten av innovation - men vad är det, och hur gör man? Kan man skapa struktur och bra förutsättningar för något så oförutsägbart som innovationsarbete? Tobias Eklund, Hello Future

GODA EXEMPEL FRÅN INDUSTRIN
• Innovationssprinten förde oss framåt. Johan Selberg, chef för strategisk affärsutveckling, Edsbyn Senab AB berättar om hur företaget med innovationssprint som angreppssätt testat och sedan vidareutvecklat sina idéer. Senab AB levererar inredning för offentlig miljö med fokus på kontor, hotell, restaurang och butik.
• Därför har vi automatiserat. Per Hammar, vd, NordDesign Kök berättar om hur företaget med hjälp av digitalt flöde, minimalt resursutnyttjande och automatiserad produktion sparar både miljö och ekonomi. NordDesign Kök säljer smarta kökslösningar under ledorden hållbart, cirkulärt och digitalt.

STÖD TILL AUTOMATISERING I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VIA ROBOTLYFTET
• Robotlyftet. Ingemar Reyier, Teknik- och Applikationsansvarig, Robotdalen berättar om ett av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens initiativ "Smart industri". Robotlyftets satsning består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.
• Produktion och Automation. Bernt Henriksen, Senior Automations- och Produktionsspecialist, Automation Region och Robotdalen.
• Trender och Möjligheter. Ingemar Reyier, Teknik- och Applikationsansvarig, Robotdalen.
• Förutsättningsstudien och Beställarkompetens. Bernt Henriksen och Ingemar Reyier berättar hur företag med hjälp av kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocesser och affärsmodeller kan bli bättre kravställare när det är dags att investera i en robotiserings- eller automatiseringslösning.
• Flexibel robotik. Johan Frisk, vd, OpifFex berättar om hur företag kan automatisera med krav på hög flexibilitet. OpiFlex är ett innovativt entreprenörsdrivet bolag med affärsidén att skapa flexibla och mobila lösningar för småserie- och högvolymproduktion.

FÖRETAGSFORSKARSKOLAN SMART INDUSTRI KOMPETENSUTVECKLAR SVENSK INDUSTRI
• Smart Industri. Joakim Brobäck, vd Träcentrum, informerar om den nyinrättade företagsforskarskolan samt berättar om Träcentrums roll i Robotlyftet och annat som är på gång med inriktning på automation och digitalisering.

Martina Hallgren
Martina Hallgren
Projektledare branschutveckling - dörrar, fönster, trappor samt trägolv
Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in