REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

"Värnar om yrkesstoltheten"

Ett högteknologiskt hantverk med ett levande material. En stor variation och ett stort eget ansvar och självstyre i arbetet med att skapa unika produkter. Finsnickaren är den som sätter pricken över i på byggnader och i inredningar.

3 januari 2022
Debatt, trä- och möbelindustrin pressas hårt
Foto: Enably

– Att det är vi som får leverera det synliga och taktila i rummen du vistas i gör mig stolt, säger Peter Forssell, vd på Enably.

Enably Sävar i Umeå kommun tillverkar inredningar till offentliga miljöer, såsom laboratorier, sjukhus, skolor, bibliotek, kontor och hotell, främst inom Sverige. Snickeriet är en del av en större koncern med tre bolag, där även Enably Öhns och Enably Produktion ingår. Peter Forssell, med en bakgrund som vd för bland annat Skellefteå Snickericentral, är koncernchef och vd sedan ett och ett halvt år tillbaka.

– Det är en oerhört stimulerande och spännande bransch, säger han. Med sina femtiotal anställda är koncernen en av de större arbetsgivarna inom snickeribranschen i norra Sverige och störst i Umeåregionen i dag. Långsiktigt behöver de anställa fler finsnickare.

– Yrkeskompetens är genomgående svårt att hitta i vår bransch på grund av stora pensionsavgångar samtidigt som det inte utbildas tillräckligt många nya och man därför får "tjuva" av varandra. Det blir en rundgång i branschen, men det är alltid brist på finsnickare, säger Peter Forssell.

På tjänstemannasidan råder det brist på projektledare och beredare, som förbereder, läser underlag och omvandlar det till information inför tillverkning. – Som arbetsgivare är det väldigt viktigt att kontinuerligt arbeta med att vara attraktiv och erbjuda personalen kompetensutveckling.

Han menar att det handlar om att bygga varumärken, synliggöra att snickeriföretagen finns och lyfta fram intressanta projekt för att locka fler unga att utbilda sig till finsnickare. – Om det ska finnas en framtid i branschen måste vi lyckas väcka intresse hos barn och ungdomar, så att de söker till eftergymnasiala utbildningar inom träbranschen, resonerar han.

I Västerbotten deltar koncernen i olika projekt för att nå ungdomarna med arbetsmarknadskunskap tidigt i skolan. Syftet är att de ska få en bredare bild av arbetslivet och få upp ögonen för yrken inom teknik och naturvetenskap.

– När Svenskt Näringsliv gjorde en undersökning bland grundskoleelever framkom det att det framför allt var blåljusyrken och föräldrarnas yrken som de kände till. Det finns ett extremt stort informationsbehov – vi behöver tala om att det finns hundratals yrken att välja bland.

Peter Forssell är ordförande i Exploratoriet, Skellefteås Science Center. – Vi vill i första hand nå barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium. Interaktivitet, upptäckarglädje och lekfullhet ska locka fram intresset för teknikyrken. Vi gör en mängd olika insatser och om ett par år kommer vi kunna mäta effekten av dem, säger han hoppfullt. Om han skulle vända sig till den som vill prova på ett nytt yrke skulle han framhålla yrkesstoltheten som ett av skälen till varför man ska välja att bli just finsnickare.

– Specialsnickeri är ett högteknologiskt hantverk och vi skapar unika produkter. Trä är ett levande material och du måste ha en känsla för det. Snickeri i dag innebär en stor variation i arbetet, vi har inga monotona arbetsuppgifter och de skiftar från vecka till vecka. Du har ett stort eget ansvar och självstyre. Finsnickare är de som sätter pricken över i på byggnader och i inredningar: skåp, takpanel och ytskikt är alla produkter som syns. Att det är vi som får leverera det synliga och taktila i rummen du vistas i gör mig stolt.

Under coronakrisen försvann beställningarna från främst hotellbranschen på bara några veckor, då den drabbades direkt av restriktionerna som infördes för att minska smittspridningen. Hotellen drog i handbromsen och projekten pausades eller stoppades helt. – Generellt upplever jag att man är betydligt mer försiktig nu i alla branscher och att det är längre till beslut.

Tack vare korttidspermitteringarna har vi kunnat behålla större delen av vår personalstyrka och vi har kunder inom andra branscher som inte drabbats lika hårt i krisen, till exempel laboratorierna, säger han och betonar: – Den höga kvalitén som vi kan erbjuda våra kunder beror på vår personals kunskap och engagemang. Det kommer alltid att finnas ett behov av välgjorda inredningar och möbler i trä och därmed också snickare med unik materialkännedom.